Sestavy Taiji

V naší škole se věnujeme tradičním sestavám Taiji stylu Yang. Jsou to sestavy sólové, párové a sestavy se zbraněmi. Sestavy nabízejí prostor k nácviku základů pohybu, studiu bojových myšlenek, Principu taiji a kultivaci vnitřní síly. Sestavy jsou vzájemně propojeny, navazují na sebe složitostí technik a rozvojem dovedností.

Přehled sestav je seřazen podle obtížnosti:

K sestavám Taiji patří kromě sólové sestavy i sestavy ve dvojicích.

Důležitou součástí výcviku Taiji jsou sestavy ve dvojicích. Jejich význam by proto neměl být opomíjen. (na fotografii: Vlasta a Martin)

Share Button
Translate »