Praha: přehled témat ZIMA 2018/19

Stránka s probíranými tématy Taiji na jednotlivých kurzech je den po dni doplňována!

Čtvrtek 7. 2. 2019 Dobeška (7/12)

18:00 – 19:30:

 • Procvičování prvků: opakovali jsme prvek Jednoduchý lotosový kop, poté jsme probírali prvek Úder do rozkroku.
 • Ve dvojicích: Tiu shou a nácvik kulatosti.

19:30 – 21:00:

 • Forma: individuální korekce.
 • Ve dvojicích: pokročilé Tui shou a nácvik kulatosti.

Středa 6. 2. 2019 Dobeška (7/12)

17:30 – 18:55:

 • Opakovali jsme jehlu na dně moře a Rozevření vějíře, věnovali jsme se nácviku kroku v prvku Příčný let a poté i přechodu do prvku Zdvižené ruce.
 • Ve dvojicích: základní Tui shou.

Úterý 5. 2. 2019 Dobeška (7/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: korekce všech prvků formy, které jsme dosud probrali. Začali jsme i prvek Brnknutí na loutnu. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace prvku Brnknutí na loutnu; základní Tui shou – důraz na aktivitu nohou.

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku slézající had.
 • Meč: nácviky s mečem.
 • Ve dvojicích: základní s pokročilé Tui shou – individuální korekce.

—–

Čtvrtek 31. 1. 2019 Dobeška (6/12)

18:00 – 19:30:

 • Procvičování prvků: detailně jsme se zaměřili na prvek Slézající had, Had vyplazuje jazyk, Jednoduchý lotosový kop.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace prvku Zkřížené ruce a Jednoduchý lotosový kop.

19:30 – 21:00:

 • Forma: individuální korekce.
 • Ve dvojicích: základní a pokročilé Tui shou.

Středa 30. 1. 2019 Dobeška (6/12)

17:30 – 18:55:

 • Opakovali jsme prvky 2. části formy od Obejmi tygra. Příště zopakujeme Rozevření vějíře a Ustupující opice.
 • Ve dvojicích: základní Tui shou. Příště se budeme věnovat stabilizaci centra.

Úterý 29. 1. 2019 Dobeška (6/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: nacvičovali jsme oprášení kolene s twistovým krokem. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: základní Tui shou – důraz na aktivitu nohou.

19:30 – 21:00:

 • Ve dvojicích: pokročilé Tui shou – nácvik techniky Roll back.

—–

Čtvrtek 24. 1. 2019 Dobeška (5/12)

18:00 – 19:30:

 • Procvičování prvků: Oprášení kolene a twist, Ustupující opice, Divoký kůň potřásá hřívou, Ruce v oblacích. Detailně jsme se zaměřili na prvek Slézající had.
 • Ve dvojicích: pokročilé Tui shou – důraz na osu ohně.

19:30 – 21:00:

 • Forma: plnost a prázdnota v prvcích Obejmi tygra, Pěst pod loktem.
 • Ve dvojicích: základní Tui shou + úder na bradu + Odpružení + Ruce v oblacích.

Středa 23. 1. 2019 Dobeška (5/12)

17:30 – 18:55:

 • Opakovali jsme prvky: Jehla na dně moře a Rozevření vějíře, Oprášení kolene a twist, Příčný let.
 • Ve dvojicích: základní Tui shou.

Úterý 22. 1. 2019 Dobeška (5/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: probírali jsme prvek Oprášení kolene po prvku Bílý jeřáb, nacvičovali jsme i Oprášení kolene s twistovým krokem - příště si to celé zopakujemeVidea k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: základní Tui shou – důraz na aktivitu nohou.

19:30 – 21:00:

 • Forma: individuální korekce.
 • Ve dvojicích: základní Tui shou + úder na bradu + Odpružení + Ruce v oblacích.

—–

Čtvrtek 17. 1. 2019 Dobeška (4/12)

18:00 – 19:30:

 • Korekce prvků Dáma prohazuje člunek, Ustupující opice a Divoký kůň potřásá hřívou.
 • Ve dvojicích: základní a pokročilé Tui shou.

19:30 – 21:00:

 • Forma: důraz na „plnou“ nohu a „plnou“ ruku.
 • Ve dvojicích: Penglujian – práce na „osobním“ taiji.

Čtvrtek 17. 12. 2019 Dobeška, senioři (9/9)

11:45 – 13:05: procvičování formy, ke konci jsme měli stínové představení. (Kurz PODZIM 2018)

Středa 16. 1. 2019 Dobeška (4/12)

17:30 – 18:55:

 • Opakovali jsme prvek Jehla na dně moře (i bojovou aplikaci) a probrali Rozevření vějíře (formu i bojovou aplikaci).
 • Ve dvojicích: základní Tui shou.

Úterý 15. 1. 2019 Dobeška (4/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: probírali jsme prvek Oprášení kolene a twist (pouze pohyby nohou a boků). Opakovali jsme Roll back a samozřejmě i procvičili ostatní prvky z formy. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: základní Tui shou – důraz na aktivitu nohou.

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Rozevření vějíře a prvků Dvojitý lotosový kop a Napni luk a zastřel tygra.
 • Ve dvojicích: pokročilé Tui shou a Da lu.

—–

Čtvrtek 10. 1. 2019 Dobeška (3/12)

18:00 – 19:30:

 • Korekce prvku Dáma prohazuje člunek (i bojová aplikace).

19:30 – 21:00:

 • Forma: rozvoj Chansujin ve formě.
 • Ve dvojicích: Penglujian a hlídání vzdálenosti od centra oponenta.

Středa 9. 1. 2019 Dobeška (3/12)

17:30 – 18:55:

 • Věnovali jsme se prvkům Zdvižené ruce, Měsíc na dně moře, Bílý jeřáb. Nově jsme probrali prvek Jehla na dně moře (i bojovou aplikaci) a částečně i Rozevření vějíře (i bojovou aplikaci).

Úterý 8. 1. 2019 Dobeška (3/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: probírali jsme prvky Zdvižené ruce a Bílý jeřáb. Věnovali jsme se nově také technice Roll back. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: základní Tui shou – důraz na aktivitu nohou.

19:30 – 21:00:

 • Forma: detailně jsme probrali prvky 2. části formy – Úder hřbetem pěsti a Vykrytí, obtočení a úder.
 • Teorie a praxe: Chansujin; Princip taiji a posloupnost nácviku tohoto principu.

—–

Vánoční prázdniny

—–

Čtvrtek 20. 12. 2018 Dobeška (2/12)

18:00 – 19:30:

 • Korekce postoje střelce, práce chodidel v postoji koně.
 • Ve dvojicích: technika Stlačení (Press) v prvku Uchopení vrabčího ocasu.

19:30 – 21:00:

 • Ve dvojicích: technika Stlačení (Press) v Penglujian a v Dalu.

Středa 19. 12. 2018 Dobeška (2/12)

17:30 – 18:55:

 • Věnovali jsme se prvku Uchopení vrabčího ocasu, ve dvojicích jsme si zkusili i bojovou aplikaci tohoto prvku.

Úterý 18. 12. 2018 Dobeška (2/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: probírali jsme prvky Zdvižené ruce, Vyzdvižení měsíce a Bílý jeřáb. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: technika Tah v prvku Vyzdvižení měsíce ze dna moře, Tui shou (začátečníkům pomáhali pokročilí žáci).

19:30 – 21:00:

 • Po zacvičení formy jsme se věnovali Dalu a technice Loket, pokročilí přidali i techniku Rozdělení.

—–

Čtvrtek 13. 12. 2018 Dobeška (1/12)

18:00 – 19:30:

 • Nácviky vedoucí k rozvoji vnitřního pohybu nohou.
 • Ve dvojicích: základní a pokročilé Tuishou – důraz na tsung.

19:30 – 21:00:

 • Nácviky pro rozvoj vnitřního pohybu nohou.
 • Ve dvojicích: základní a pokročilé Tuishou – důraz na Tsung a práci chodidel a kotníků.

Čtvrtek 13. 12. 2018 Dobeška, senioři (8/9)

11:45 – 13:05: procvičování formy, I t’in t’ing s činkami. (PODZIM 2018)

Středa 12. 12. 2018 Dobeška (1/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: věnovali jsme se prvkům Uchopení vrabčího ocasu + Jednoduchý bič a Vrať se k hoře + Příčný bič.
 • Ve dvojicích:  Tui shou.

Úterý 11. 12. 2018 Dobeška (1/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: pohyb nohou v prvcích Zdvižené ruce, Vyzdvižení měsíce a Bílý jeřáb. Pohyb nohou a paží v prvku Zdvižené ruce (i aplikace ve dvojicích). Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Bublající pramínek – cvik chodidel vsedě.
 • Ve dvojicích: Tui shou (začátečníkům pomáhali pokročilí žáci).

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Jehla na dně moře a Rozevření vějíře.
 • Ve dvojicích: procvičování a korekce základního Tuishou.
Share Button
Translate »