Praha: přehled témat PODZIM 2019

Stránka s tématy z podzimních lekcí Taiji v Praze je ukončena. Již probíhají zimní kurzy – přehled témat ZIMA 2019/20.

Princip taichi nakreslila Vlasta Pechová.Poznámka ke studiu:

V současné době se v kurzech hlouběji věnujeme teorii a nácviku Principu taiji a odhalujeme jeho úrovně, kterým se můžeme při cvičení věnovat. Nejde o to hned všechny tyto úrovně dokonale cvičit, ale jejich pochopení přispěje k preciznějšímu cvičení formy i nácviků sestav ve dvojicích.

 

11. 12. 2019 – středa Dobeška (12/12)

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky (12/12)

—–

12. 12. 2019 – čtvrtek Habrovka (9/9)

9:30 – 10:50:

 • rozcvičení, protažení, opakování: pramínky a ovládání pozice kolena od b. pramínku
 • vnitřní pohyby paží – Peng a An
 • pohyb kolem osy vody (viz. pohyb kolem tří os) v postoji koně, ve střelci a na 1 noze
 • puhybová smyčka – práce nohou
 • dechové cvičení I tin ting

11. 12. 2019 – středa Dobeška (11/12)

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky

—–

5. 12. 2019 – čtvrtek Habrovka (8/9)

9:30 – 10:50:

 • rozcvičení, protažení, opakování: pramínky a ovládání pozice kolena od b. pramínku
 • meditace vestoje
 • pohyb kolem osy vody (viz. pohyb kolem tří os) v postoji koně a na 1 noze, nácviky pro pohybovou smyčku nohou
 • dechové cvičení I tin ting

4. 12. 2019 – středa Dobeška (12/12 a 10/12)

17:30 – 18:55: (12/12)

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky (10/12)

3. 12. 2019 – úterý Dobeška (12/12)

 • 18:00 – 19:30: 1. část formy: ustupující opice (zatím jen kroky vzad, příště přidáme točení boků), osa ohně v koni a střelci; pohyby nohou – pohyb z koně do střelce a udržení váhy v bublajícím pramínku; ve dvojicích: Tui shou
 • 19:30 – 21:00: forma: aktivita nohou s důrazem udržení váhy v bublajícím pramínku (ukořenení) – chůze, ve dvojicích: osa ohně v Peng lu ji an, Press

—–

28. 11. 2019 – čtvrtek Dobeška (12/12)

 • 18:00 – 19:30: forma – váha v bublajícím pramínku v prvcích Uchopení vrabčího ocasu a Zdánlivé uzavření; pozornost na pohyb „prázdné nohy“ při pohybu z koně do střelce; ve dvojicích - Da lu
 • 19:30 – 21:00: forma - korekce prvku Vykrytí, obtočení a úder, ve dvojicích – práce s „dřevěným míčem“

28. 11. 2019 – čtvrtek Habrovka (7/9)

9:30 – 10:50:

 • rozcvičení, protažení, opakování: pramínky a ovládání pozice kolena od b. pramínku
 • meditace vestoje
 • pohyb kolem osy vody (viz. pohyb kolem tří os) v postoji koně a na 1 noze, nácviky pro pohybovou smyčku nohou
 • dechové cvičení I tin ting

27. 11. 2019 – středa Dobeška (11/12 a 9/12)

17:30 – 18:55: (11/12)

 • forma 1. část formy a 2. část formy: korekce prvku Obejmi tygra (i ukázka aplikace ve dvojicích), příště detailně zopakujeme Úder na kolenove dvojicích: Úder na uši a Obejmi tygra; procvičování Tui shou a Peng lu ji an (příště přidáme techniku Press)

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky (9/12)

 • opakování – I t’in t’ing: první a poslední pohyby (více je na stránce I t’in t’ing); cvičení Šálek čaje; pohyby kolem vertikální (vodní) osy; propojení pohybů nohou s pohyby paží (houpání paží, kruhy)
 • nově jsme probrali pohyby nohou – pohybovou smyčku ze střelce na jednu nohu, poté do koně a do střelce – video
 • Princip taiji: zaměřili jsme se na dotek (kovový míč)

26. 11. 2019 – úterý Dobeška (11/12)

 • 18:00 – 19:30: 1. část formy: prohlubování nácviku vnitřního pohybu paží – proměny An a Peng, procvičování nohou – nasměrování váhy do bublajícího pramínku ve formě, příště se zaměříme na pohyb z koně do střelce a udržení váhy v bublajícím pramínku; ve dvojicích: Princip taiji a úrovně Principu taiji – věnovali jsme se tzv. kovovému míči
 • 19:30 – 21:00: forma: zacvičení formy s důrazem udržení váhy v bublajícím pramínku, ve dvojicích: Princip taiji a jeho úrovně – věnovali jsme se kovovému a dřevěnému míči, poté jsme se soustředili na dřevěný míč v základním a pokročilém Tui shou.

—–

21. 11. 2019 – čtvrtek Dobeška (11/12)

 • 18:00 – 19:30: forma – pozornost na pohyb „prázdné nohy“ při pohybu z koně do střelce; ve dvojicích - Da lu
 • 19:30 – 21:00: forma - pozornost na pohyb „prázdné nohy“ při pohybu z koně do střelce, ve dvojicích – práce s „dřevěným míčem“ v Peng lu ji an a v úvodním pohybu do Da lu

21. 11. 2019 – čtvrtek Habrovka (6/9)

9:30 – 10:50:

20. 11. 2019 – středa Dobeška (10/12 a 8/12)

17:30 – 18:55: (10/12)

 • forma 1. část formy a 2. část formy: korekce seskupení prvků Jehla na dně moře+Rozevření vějíře+Úder hřbetem pěsti a Úder na koleno+Úder hřbetem pěsti+Vykrytí, obtočení a úder; ve dvojicích: Tui shou a Peng lu ji an

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky (8/12)

 • opakování – I t’in t’ing: první a poslední pohyby (více je na stránce I t’in t’ing); cvičení Šálek čaje; pohyby kolem vertikální (vodní) osy; propojení pohybů nohou s pohyby paží (houpání paží, kruhy)
 • nově jsme probrali pohyby nohou – pohybovou smyčku ze střelce na jednu nohu, poté do koně a do střelce – video
 • Princip taiji: zaměřili jsme se na dotek (kovový míč)

19. 11. 2019 – úterý Dobeška (10/12)

 • 18:00 – 19:30: 1. část formyprocvičování nohou – opakovali jsme otevírání a zavírání Qua plné a prázdné nohy; ve dvojicíchTui shou
 • 19:30 – 21:00: forma: detailní popis techniky pohybu nohou v prvku Uchopení vrabčího ocasu, křížová pravidla při pohybu nohou a paží, ve dvojicích: Da lu a „dřevěný míč“

—–

15. 11. 2019 – čtvrtek Dobeška (10/12)

 • 18:00 – 19:30: forma – aktivita nohou – plnost a prázdnota, pozornost na pohyb „prázdné nohy“; ve dvojicích - práce s „dřevěným míčem“
 • 19:30 – 21:00: ve dvojicích – práce s „dřevěným míčem“ v Peng lu ji an, nácviky pro prohloubení tohoto cvičení, vlny

14. 11. 2019 – čtvrtek Habrovka (5/9)

9:30 – 10:50:

 • rozcvičení, protažení šíje, protažení nohou
 • opakování: pramínky a ovládání pozice kolena od b. pramínku; paže – proměny peng a an
 • dechové cvičení I tin ting, ramena držíme dole
 • pohyb kolem osy vody (vertikální osa – viz. pohyb kolem tří os) v postoji koně
 • nácvik chůze

13. 11. 2019 – středa Dobeška (9/12 a 7/12)

17:30 – 18:55: (9/12)

 • forma 1. část formy a 2. část formy: opakovali jsme prvky Jehla na dně moře, Rozevření vějíře, Úder hřbetem pěsti; ve dvojicích: Tui shou (+tah a reakce na tah) a Peng lu ji an

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky (7/12)

 • opakování – I t’in t’ing: první pohyby, poslední pohyby: celou sestavu a text o tomto cvičení najdete na stránce I t’in t’ing (příště zopakujeme protáčení paží v posledním cviku této sestavy)
 • procvičování – cvičení Šálek čaje; nácvik v chůze vpřed a vzad, 1. část formy – prvek Otevření, vnitřní pohyby paží
 • propojení pohybů nohou s pohyby paží (houpání paží, ve střelci 1 rukou kruhy i cvik Medvěd)
 • Princip taiji: zaměřili jsme se na dotek (kovový míč)
 • pohyb těla kolem tří os

12. 11. 2019 – úterý Dobeška (9/12)

 • 18:00 – 19:30: 1. část formyprocvičování nohou – opakování překořenení při twistovém kroku, detailně jsme probírali otevírání a zavírání Qua plné a prázdné nohy; ve dvojicíchTui shou
 • 19:30 – 21:00: ve dvojicích: základní a pokročilé Tui shou – pozornost jsme zaměřili na práci nohou a dřevěný míč

—–

7. 11. 2019 – čtvrtek Dobeška (9/12)

 • 18:00 – 19:30: forma – nácvik konce druhé části formy; ve dvojicích – nácvik otoček v Da lu
 • 19:30 – 21:00: ve dvojicích – nácvik pohybu kolem svého centra v Tui shou a Peng lu ji an

7. 11. 2019 – čtvrtek Habrovka (4/9)

9:30 – 10:50:

 • rozcvičení, protažení šíje, protažení nohou
 • opakování: pramínky a ovládání pozice kolena od b. pramínku; paže – proměny peng a an
 • dechové cvičení I tin ting
 • pohyb kolem osy vody (vertikální osa – viz. pohyb kolem tří os) v postoji koně, střelce a na jedné noze
 • nácvik chůze

6. 11. 2019 – středa Dobeška (8/12 a 6/12)

17:30 – 18:55: (8/12)

 • forma 1. část formy a 2. část formy: opakovali jsme prvky Kop, Udeř tygra (2x) a Kop; ve dvojicích: Tui shou a nácvik techniky Roll back v Peng lu ji an

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky (6/12)

 • I t’in t’ing: první pohyby + poslední pohyby: celou sestavu a text o tomto cvičení najdete na stránce I t’in t’ing 
 • cvičení Šálek čaje
 • technika přenosu váhy „ukořenění“ (nácvik v chůzi, pozornost jsme zaměřili na nohu, ke které se přitahujeme)
 • 1. část formy – prvek Otevření, procvičování

5. 11. 2019 – úterý Dobeška (8/12)

 • 18:00 – 19:30: 1. část formyprocvičování nohou – překořenení při twistovém kroku, opakovali jsme prvek Pěst pod loktem; začátečníci – pohyby paží v prvku Otevření; ve dvojicíchTui shou
 • 19:30 – 21:00: ve dvojicích: základní a pokročilé Tui shou – pozornost jsme zaměřili na upevnění těchto dovedností: 1. váha v bublajících pramíncích, 2. pozornost na své centrum těla (centrum pohybu), 3. pozornost na oponentovo centrum (udržování správné vzdálenosti od oponenta vede k aktivnější práci nohou), práce s impulsem/úderem v Tui shou (aby náš cvičící kolega mohl zlepšit své dovednosti, potřebuje od nás jasný impuls, který zpracovává; stejně tak by pak měl vydat jasný impuls nazpátek pro nás)

—–

31. 10. 2019 – čtvrtek Dobeška (8/12)

 • 18:00 – 19:30: forma – nácvik konce druhé části formy; ve dvojicích – nácvik otoček, které příště dosadíme do Da lu
 • 19:30 – 21:00: ve dvojicích – nácvik prvních pohybů v San shou

31. 10. 2019 – čtvrtek Habrovka (3/9)

9:30 – 10:50:

30. 10. 2019 – středa Dobeška (7/12 a 5/12)

17:30 – 18:55: (7/12)

 • forma 1. část formy a 2. část formy: nově jsme probírali prvek Udeř tygra (i bojovu aplikaci); ve dvojicích: Tui shou a nácvik tahu; (příště přidáme Press do sestavy Peng lu ji an)

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky (5/12)

 • I t’in t’ing – první pohyby, poslední pohyby: celou sestavu a text o tomto cvičení najdete na stránce I t’in t’ing (příště se budeme věnovat detailnímu protáčení paží v posledním cviku v této sestavě)
 • 1. část formy – prvek Otevření, procvičování
 • propojení pohybů nohou s pohyby paží (houpání paží, ve střelci 1 rukou kruhy, nově i cvik Medvěd)

29. 10. 2019 – úterý Dobeška (7/12)

 • 18:00 – 19:30: 1. část formy – procvičování nohou (detaily prvků Zdvižené ruce, Bílý jeřáb a nově i Pěst pod loktem), nově jsme probrali Pěst pod loktem a začátečníci 1. část formy až po twistové kroky; ve dvojicíchTui shou
 • 19:30 – 21:00: forma – křížové pravidlo v prvcích Příčný let + Zdvižené ruce a v přechodu z Napni luk a udeř tygra do Vykrytí, obtočení a úder, ve dvojicích – aplikace prvku Odděl nohu

—–

24. 10. 2019 – čtvrtek Dobeška (7/12)

 • 18:00 – 19:30: forma – detailní nácvik Kop levou patou + Otočka + Kop pravou patou; ve dvojicích – nácvik Da lu (vstup do Da lu).
 • 19:30 – 21:00: ve dvojicích – bojová aplikace prvku Jednoduchý bič (úder Banchui a reakce na tento úder, dvě varianty/kondice útočníka)

24. 10. 2019 – čtvrtek Habrovka (2/9)

9:30 – 10:50:

23. 10. 2019 – středa Dobeška (6/12 a 4/12)

17:30 – 18:55: (6/12)

 • forma - 1. část formy a 2. část formy: opakování po prvek Kop pravou patou; nácvik prvků Kop levou patou + Otočka + Kop pravou patou + konec 2. části formy; ve dvojicích: Tui shou a nácvik tahu; nácvik Peng lu ji an (A: úder na žebra, B: Peng a úder, A: náklon, B: Roll back (příště přidáme Press)

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky (4/12)

22. 10. 2019 – úterý Dobeška (6/12)

 • 18:00 – 19:30: 1. část formy; procvičování prvků od začátku po Bílý jeřáb, opakování od prvku Úder hřbetem pěsti po Příčný bič; ve dvojicích: Tui shou + tah a reakce na tah
 • 19:30 – 21:00: ve dvojicích: bojová aplikace prvku Jednoduchý bič (úder Banchui a reakce na tento úder, dvě varianty/kondice útočníka)

—–

18. 10. 2019 – čtvrtek Dobeška (6/12)

 • 18:00 – 19:30: forma – opakování od Odděl nohu po Udeř tygra a Kop patou; ve dvojicích – bojová aplikace prvku Jednoduchý bič (po úder Ban chui, příště probereme další), nácvik na Da lu (vstup do Da lu).
 • 19:30 – 21:00: forma – plnost a prázdnota v prvku Jednoduchý bič; ve dvojicích – aplikace prvku Jednoduchý bič, Peng lu ji an a Da lu – malý a velký Roll back

17. 10. 2019 – čtvrtek Habrovka (1/9)

9:30 – 10:50: bublající pramínky a ovládání pozice kolena od b. pramínku, limity těla – rozsah ramenního a kyčelního kloubu, nácvik chůze, vnitřní pohyb – vnitřní pohyby paží a proměny peng a an, vlna – vlna páteří, dechové cvičení I tin ting

16. 10. 2019 – středa Dobeška (5/12 a 3/12)

17:30 – 18:55: (5/12)

 • forma: až po prvek Kop pravou patou; poté nácvik Kop levou patou + Otočka + Kop pravou patou + Zdánlivé uzavření + Obejmi tygra + ukončení 2. části; ve dvojicích: Tui shou a nácvik tahu, poté nácviky pro sestavu Peng lu ji an (A: úder na žebra, B: peng a úder, A: náklon, B: roll back (příště to budeme opakovat)

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky (3/12)

15. 10. 2019 – úterý Dobeška (5/12)

 • 18:00 – 19:30: 1. část formy; opakování od prvku Zdánlivé uzavření po Příčný bič; ve dvojicích: Tui shou + tah a reakce na tah
 • 19:30 – 21:00: ve dvojicích: bojová myšlenka Loket (tři staré změny, loket v Da lu)

—–

10. 10. 2019 – čtvrtek Dobeška (5/12)

 • 18:00 – 19:30: forma – opakování od Odděl nohu po Kop pravou patou; ve dvojicích – bojová aplikace prvku Jednoduchý bič (pouze první pohyby, příště probereme další), Tui shou a téma potrestání „propadnutí“.
 • 19:30 – 21:00: forma – vnitřní pohyb v prvku Ruce v oblacích; ve dvojicích – Peng lu ji an (práce s centrem pohybu, nácvik techniky Roll backu, následuje Press jako oponentova reakce na tuto techniku)

9. 10. 2019 – středa Dobeška (4/12 a 2/12)

17:30 – 18:55: (4/12)

 • forma: až po prvek Kop pravou patou; ve dvojicích: Tui shou a nácvik tahu, poté nácviky pro sestavu Peng lu ji an (A: úder na žebra, B: peng a úder, A: náklon, B: roll back (příště to budeme opakovat)

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky (2/12)

8. 10. 2019 – úterý Dobeška (4/12)

 • 18:00 – 19:30: 1. část formy; nově jsme probrali přechod do 2. části formy až k prvku Příčný bič; ve dvojicích – Tui shou (upřesnění rolí); příště budeme opakovat a věnovat se detailům
 • 19:30 – 21:00: forma – kopy; ve dvojicích – práce s centrem v pokročilém Tui shou

—–

3. 10. 2019 – čtvrtek Dobeška (4/12)

 • 18:00 – 19:30: forma – korekce formy, bojová aplikace prvku Jednoduchý bič (reakce na úder Banchui) – lekci vedl Kuba
 • 19:30 – 21:00: ve dvojicích – základní a pokročilé Tui shou – lekci vedl Franck

2. 10. 2019 – středa Dobeška (3/12 a 1/12)

17:30 – 18:55: (3/12)

 • forma: za prvek Kop patou jsme přidali všechny prvky až po Vykrytí, obtočení a úder; ve dvojicích: Tui shou a nácvik tahu (příště se zaměříme na přesnou práci s vlastním centrem)

19:15 – 20:45: kurz pro začátečníky (1/12)

1. 10. 2019 – úterý Dobeška (3/12)

 • 18:00 – 19:30: procvičování 1. části formy; procvičování prvku Uchopení vrabčího ocasu a prvku Vykrytí, obtočení a úder,ve dvojicích – Tui shou; (příště probereme prvek Obejmi tygra a začneme 2. část formy)
 • 19:30 – 21:00: forma – prvek Kop patou a jeho bojová aplikace, ve dvojicích – práce se svým a oponentovým centrem v základním a pokročilém Tui shou, (příště se tomuto tématu budeme rovněž věnovat)

—–

26. 9. 2019 – čtvrtek Dobeška (3/12)

 • 18:00 – 19:30: forma – korekce prvku Jednoduchý lotosový kop, ve dvojicích – Tui shou a tah.
 • 19:30 – 21:00: z prvku Poplácání koně jsme přešli k technikám ze Sanshou: A: Zkřížené ruce, B: Obejmi tygra, A: Ústup a tah (účastníci z nedělních lekcí to spojili v delší sestavu, která spojuje první a poslední pohyby ze cvičení San shou)

25. 9. 2019 – středa Dobeška (2/12)

17:30 – 18:55: forma: opakování prvků Odděl nohu+Otočka a kop (příště si ukážeme prvky po kopu); korekce prvku Příčný bič a Zdvižené ruce (důraz na vnitřní pohyb levé nohy); ve dvojicích: kulatost v Tuishou

24. 9. 2019 – úterý Dobeška (2/12)

 • 18:00 – 19:30: procvičování 1. části formy; centrum těla a pohyb kolem tří os, nácvik kulatosti ve dvojicích, práce nohou – přenos váhy v koni a ve střelci, Tui shou.
 • 19:30 – 21:00: forma – 1. a 2. odpružení – pozornost na vznik vln (křížové pravidlo, kdy pravá noha je ve spojení s levou paží), bojová aplikace 1. a 2. odpružení, nácvik San shou (A: Krok vpřed a úder, B: Zdvižené ruce, A: Odpružení a úder)

19. 9. 2019 – čtvrtek Dobeška (2/12)

 • 18:00 – 19:30: Jednoduchý bič – pohyby paží, rozdíly mezi základním a pokročilým provedením tohoto prvku, Tui shou.
 • 19:30 – 21:00: Tui shou a úder na bradu – kulatost (osobní taiji – pevnost versus flexibilita).

18. 9. 2019 – středa Dobeška (1/12)

17:30 – 18:55: forma: Odděl nohu (pravou; příště zopakujeme i druhou stranu), Otočka na patě a kop patou; ve dvojicích: kulatost v Tuishou.

17. 9. 2019 – úterý Dobeška (1/12)

 • 18:00 – 19:30: Jednoduchý bič (přenos váhy vzad na levou nohu/překořenění), Oprášení kolene a twistový krok (detail překořenění), procvičení první části formy; ve dvojicích – kulatost v postoji koně, střelce a na jedné noze ve vztahu k Tuishou (příště to probereme znovu).
 • 19:30 – 21:00: opakování pohybů nohu v Jednoduchém biči, ve dvojicích: Tuishou a úder na bradu (reakcí je otočka, která se podobá technice v Dalu, důraz na vyrovnanou hlavu).

12. 9. 2019 – čtvrtek Dobeška (1/12)

 • 18:00 – 19:30: Jednoduchý bič – detaily pohybu nohou (příště se zaměříme na paže)
 • 19:30 – 21:00: Tui shou a tři kroky
Share Button
Translate »