Praha – přehled témat PODZIM 2018

Přehled témat, kterým jsme se věnovali v kurzech Taiji v Praze v období PODZIM 2018:

Čtvrtek 6. 12. 2018 Dobeška (12/12)

18:00 – 19:30:

 • I t’in t’ing s činkami.
 • Forma, rozvoj vnitřního pohybu v nohách: rotace kolem osy vody ve stoji na jedné noze + druhá noha jde do protipohybu (v prvcích Zdvižené ruce, Bílý jeřáb, Pěst pod loktem, Odděl nohu).
 • Ve dvojicích: základní a pokročilé Tuishou.

19:30 – 21:00:

 • Forma, rozvoj vnitřního pohybu v nohách: rotace kolem osy vody ve stoji na jedné noze + druhá noha jde do protipohybu (v prvcích Zdvižené ruce, Bílý jeřáb, Pěst pod loktem, Odděl nohu).
 • Ve dvojicích: základní a pokročilé Tuishou – zaměřili jsme se na svedení pohybu do nohou (kotníky).

Čtvrtek 6. 12. 2018 Dobeška, senioři (7/9)

11:45 – 13:05:

 • Detailně jsme se věnovali pohybům nohou v: chůzi, v pohybové smyčce, v prvcích Oprášení kolene a twist, Ustupující opice, Ruce v oblacích.

Středa 5. 12. 2018 Dobeška (12/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: věnovali jsme se procvičování nohou a prvkům Pěst pod loktem; Zdvižené ruce, Měsíc na dně moře.
 • Ve dvojicích: nácvik bojové aplikace prvku Zdvižené ruce a Vyzdvižení měsíce ze dna moře.

Úterý 4. 12. 2018 Dobeška (12/12)

18:00 – 19:30:

 • I t’in t’ing: procvičování detailů, zkusili jsme také tuto sestavu s činkami.
 • Technika přenosu váhy; cvik Neustálý medvěd (točení boků, přenos váhy, pohyby paží).
 • Forma: opakování prvků Otevření, Odpružení (1., 2., 3.) a prvku Jednoduchý bič, videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: Tui shou (začátečníkům pomáhali pokročilí žáci).

19:30 – 21:00:

 • Forma: bojová aplikace prvku Udeř tygra.
 • Ve dvojicích: procvičování základního a pokročilého Tuishou, zaměřili jsme se na svedení pohybu do nohou (kotníky).

—–

Čtvrtek 28. 11. 2018 Dobeška (11/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: probrali jsme detaily pohybů nohou v prvku Dáma prohazuje člunek – téma rozvoje vnitřního pohybu v nohách.
 • Ve dvojicích: Tui shou a Odpružení.

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Napni luk a zastřel tygra.
 • Ve dvojicích: sestava Sanshou – poslední pohyby v této sestavě (Ustup a svez se na tygrovi).

Čtvrtek 28. 11. 2018 Dobeška, senioři (6/9)

11:45 – 13:05:

 • Věnovali jsem se prvkům: Otevření (začátek formy), Oprášení kolene a twist, Ustupující opice (důraz především na pohyby nohou).

Středa 27. 11. 2018 Dobeška (11/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: procvičovali jsme prvky Ustupující opice, Příčný let, Zdvižené ruce, Měsíc na dně moře, Bílý jeřáb.
 • Ve dvojicích: nácvik bojové aplikace prvku Ustupující opice (příště se budeme věnovat aplikaci Zdvižené ruce a Měsíc na dně moře).

Úterý 27. 11. 2018 Dobeška (11/12)

18:00 – 19:30:

 • Medvěd: točení boků, přenos váhy a uvolněné pohyby paží.
 • Forma: opakování prvků Otevření, Odpružení (1., 2., 3.), probrali jsme pohyby nohou v prvku Jednoduchý bič – pohyby nohou i paží, videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: Tui shou (začátečníkům pomáhali pokročilí žáci).

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Kop patou – procvičovali jsme to jako smyčku společně s prvkem Udeř tygra), ukázali jsme si více úrovní nácviku.
 • Ve dvojicích: procvičování základního a pokročilého Tuishou; nácvik posledního prvku ze Sanshou (práce na discharge) – probrali jsme vícero úrovní nácviku.

—–

Čtvrtek 22. 11. 2018 Dobeška (10/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: detailně jsme probrali prvek Dáma prohazuje člunek (pohyby nohou a vnitřní pohyby paží), poté jsme pokračovali až k prvku Ruce v oblacích.
 • Ve dvojicích: Bojová aplikace prvku Odpružení – stanovili jsme, že útočník dělá při úderu na bradu pouze 1 krok.

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce přechodu z Jednoduchého biče do Dáma prohazuje prvek a korekce prvku Kohout stojí na jedné noze.
 • Ve dvojicích: Da lu – klasické provedení (pozice chodidel, váha, směry boků, rameno a reakce na rameno), individuální korekce.

Čtvrtek 22. 11. 2018 Dobeška, senioři (5/9)

11:45 – 13:05:

 • Věnovali jsem se prvkům: Jednoduchý bič, Oprášení kolene a twist, Ustupující opice, Příčný let, Ruce v oblacích.

Středa 21. 11. 2018 Dobeška (10/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: procvičovali jsme prvek Ustupující opice, detailně jsme probrali prvek Příčný let a k tomu i další prvky (Zdvižené ruce, Měsíc na dně moře, Bílý jeřáb).
 • Ve dvojicích: nácvik bojové aplikace prvku Zdvižené ruce.
 • Ve dvojicích: nácvik vnímání rytmu – vlny.

Úterý 20. 11. 2018 Dobeška (10/12)

18:00 – 19:30:

 • Medvěd: točení boků, přenos váhy a uvolněné pohyby paží.
 • Forma: opakování prvků Otevření, Odpružení (1., 2., 3.), nově jsme probrali pohyby nohou v prvku Jednoduchý bič, videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace prvku Odpružení (1. a 2.).

19:30 – 21:00:

 • Forma: pohyby nohou v prvku Ustupující opice, pohyby nohou a boků v prvku Příčný bič.
 • Ve dvojicích: Tuishou a prvek Odpružení, Dalu – individuální korekce (pokročilí přidali techniku Press).

—–

Čtvrtek 15. 11. 2018 Dobeška (9/12)

18:00 – 19:30: výuku vedl Kuba, 19:30 – 21:00: výuku vedl Jirka

Středa 14. 11. 2018 Dobeška (9/12)

17:30 – 18:55: výuku vedl Kuba

Úterý 13. 11. 2018 Dobeška (9/12)

18:00 – 19:30: výuku vedl Kuba, 19:30 – 21:00: výuku vedl Jirka

—–

Čtvrtek 8. 11. 2018 Dobeška (8/12)

18:00 – 19:30: výuku vedl Kuba, 19:30 – 21:00: výuku vedl Jirka

Čtvrtek 8. 11. 2018 Dobeška, senioři (4/9)

11:45 – 13:05: výuku vedla Jarmilka

Středa 7. 11. 2018 Dobeška (8/12)

17:30 – 18:55: výuku vedl Kuba

Úterý 6. 11. 2018 Dobeška (8/12)

18:00 – 19:30: výuku vedl Kuba, 19:30 – 21:00: výuku vedl Jirka

—–

Čtvrtek 1. 11. 2018 Dobeška (7/12)

18:00 – 19:30: výuku vedl Kuba, 19:30 – 21:00: výuku vedl Kuba

Středa 31. 10. 2018 Dobeška (7/12)

17:30 – 18:55:

 • Pohyby nohou – teorie a nácviky ukořenění a přenosu váhy: věnovali jsme se technice přitažení se k noze z 50% váhy na 100% váhy v chůzi; detailně jsme probrali přechod z postoje koně do postoje střelce. Tento nácvik jsme pak vložili do formy.
 • Forma: procvičovali jsme prvek Oprášení kolene a twistový krok – především pohyby nohou, částečně i pohyby paží (ukázali jsme si část bojových významů tohoto prvku).

Úterý 30. 10. 2018 Dobeška (7/12)

18:00 – 19:30:

 • Pohyb kolem tří os – v postoji koně.
 • Pohyby nohou – teorie a nácviky ukořenění a přenosu váhy: věnovali jsme se technice přitažení se k noze z 50% váhy na 100% váhy v chůzi; detailně jsme probrali přechod z postoje koně do postoje střelce. Tento nácvik jsme pak vložili do formy.
 • Forma: prvek Otevření a prvek Odpružení (1., 2., 3.) – procvičování, doplňování o detailnější techniku pohybu, videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: základní sestava ve dvojicích – Tuishou.

19:30 – 21:00:

 • Medvěd: teorie a nácvik plnosti a prázdnoty, nácvik vnímání rytmu a vnitřního pohybu.
 • Forma: korekce prvku ustupující opice – individuální korekce a teorie posloupnosti nácviku dovedností.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace prvku Ustupující opice (přidali jsme k tomu i přechod z prvku Pěst pod loktem)

—–

Čtvrtek 26. 10. 2018 Dobeška (6/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: opakovali jsme prvek Divoký kůň potřásá hřívou, probírali jsme pohyby nohou v prvku Dáma prohazuje člunek.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace Dáma prohazuje člunek; nácvik „očištění“lokte (základní nácvik v postoji koně).

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce pohybů nohou v prvku Dáma prohazuje člunek.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace prvku Dáma prohazuje člunek; nácviky ze Sanshou – technika Tah a Svez se na tygrovi.

Čtvrtek 25. 10. 2018 Dobeška, senioři (3/9)

11:45 – 13:05:

Středa 24. 10. 2018 Dobeška (6/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: procvičovali jsme prvek Ustupující opice a opakovali prvky Úder hřbetem pěsti a Vykrytí, obtočení a úder.
 • Ve dvojicích: bojové aplikace prvků Úder hřbetem pěsti a Vykrytí, obtočení a úder (probrali jsme jednodušší variantu této bojové aplikace).

Úterý 23. 10. 2018 Dobeška (6/12)

18:00 – 19:30:

 • Pohyb kolem tří os – v postoji koně.
 • I t’in t’ing – opakování prvních pohybů a nově jsme probrali i poslední pohyb.
 • Forma: prvek Otevření a prvek Odpružení (1., 2., 3.) videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: aplikace prvku Otevření a svedení tlaku oponenta do nohou, poté obdobný cvik s pozicemi Peng; základní sestava ve dvojicích – Tuishou.

19:30 – 21:00:

 • Ve dvojicích: nácvik na Sanshou – jednodušší a složitější nácviky dle pokročilosti, důraz na svedení tlaku do chodidel.

—–

Čtvrtek 18. 10. 2018 Dobeška (5/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: opakovali jsme prvek Divoký kůň potřásá hřívou, k tomu jsme přidali i levé a pravé Odpružení a korekce prvku Uchopení vrabčího ocasu.
 • Teorie: rozvoj vnitřní síly.
 • Ve dvojicích: Penglujian – tsung a „antitsung“.

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Obejmi tygra (pohyby paží) v souvislosti s jeho bojovou aplikací.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace prvku Obejmi tygra; nácvik tsung a otočky v Tuishou a tsung a otočky v Dalu.

Čtvrtek 18. 10. 2018 Dobeška, senioři (2/9)

11:45 – 13:05:

 • Qigong – šálek čaje.
 • Pohybové nácviky: pohyby paží a nohou, svinutí a rozvinutí pozice Peng v postoji střelce.
 • Forma: procvičovali jsme prvky Oprášení kolene s twistovým krokem, Obejmi tygra, Ustupující opice (pohyby nohou, paží, i aplikace ve dvojici).

Středa 17. 10. 2018 Dobeška (5/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: probrali jsme prvky, kdy se točíme na jedné noze a druhá noha jde do protipohybu (Zdvižené ruce, Bílý jeřáb), detailně jsme procvičovali prvek Brnknutí na loutnu, Pěst pod loktem a částečně i Ustupující opice.
 • Ve dvojicích: aplikace prvků Brnknutí na loutnu, Zdvižené ruce, Ustupující opice.
 • Příště si zopakujeme prvek Vykrytí, obtočení a úder.

Úterý 16. 10. 2018 Dobeška (5/12)

18:00 – 19:30:

 • Pohyb kolem tří os – v postoji koně.
 • I t’in t’ing – opakování prvních pohybů.
 • Forma: prvek Otevření, a prvek Odpružení(1. a 2. – paže i nohy) videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: aplikace prvku Odpružení  (1. a 2.).

19:30 – 21:00:

 • Forma: procvičování a korekce prvku Obejmi tygra.
 • Ve dvojicích: nácvik kulatosti v Tuishou (aplikace prvku Odpružení), kulatost v Dalu.

—–

Čtvrtek 11. 10. 2018 Dobeška (4/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: procvičovali jsme prvek Divoký kůň potřásá hřívou.
 • Ve dvojicích: zmenšení a zvětšení pozice Peng; bojová aplikace Divoký kůň potřásá hřívou.
 • Ve dvojicích: Penglujian – tsung a „antitsung“ (příště to budeme pilovat!).

19:30 – 21:00:

 • Forma: aktivita nohou – základní nácviky; práce nohou v prvku Divoký kůň potřásá hřívou; Vykrytí, obtočení a úder.
 • Ve dvojicích: nácvik vln(rytmu) a kulatosti – důraz na tsung v Penglujian.

Středa 10. 10. 2018 Dobeška (4/12)

17:30 – 18:55:

 • Nácvik zmenšení a zvětšení pozice Peng, centrum těla je na místě. Peng jsme otestovali i ve dvojicích.
 • Forma: procvičovali jsme 1. část formy a přidali i začátek 2. části. Detailně jsme probrali prvek Pěst pod loktem.
 • Ve dvojicích: Brnknutí na loutnu.

Úterý 9. 10. 2018 Dobeška (4/12)

18:00 – 19:30:

 • Opakování: vyrovnání páteřevlna páteří, pohyb kolem osy vody – viz. pohyb kolem tří os.
 • I t’in t’ing – první pohyby.
 • Forma: prvek Otevření, a prvek Odpružení(1. a 2., především pohyby nohou, paže jsme probrali jen okrajově) videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: aplikace prvku Otevření a svedení tlaku oponenta do nohou, základní sestava ve dvojicích: Tuishou.

19:30 – 21:00:

 • Forma: procvičování prvku Vykrytí, obtočení a úder a Zdánlivé uzavření – důraz na vnitřní pohyby nohou.
 • Ve dvojicích: nácvik kulatosti v Tuishou (pokročilém i základním).

—–

Čtvrtek 4. 10. 2018 Dobeška (3/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: detailně jsme opakovali prvek Divoký kůň potřásá hřívou, uvedli jsme si rozdíl mezi moderním a starým postojem střelce.
 • Ve dvojicích: zaměřili jsme se na zmenšení a zvětšení pozice Peng.
 • Meč a tyč: nácviky pohybu meče/tyče kolem jejich těžiště a centra pohybu.

19:30 – 21:00:

 • Forma: práce nohou v prvku Divoký kůň potřásá hřívou; teorie: rozvoj vnitřní síly Chansujin – více viz vnitřní síla.
 • Ve dvojicích: Nácvik kulatosti.
 • Meč/tyč: nácviky pohybu meče/tyče kolem jejich těžiště a centra pohybu.

Čtvrtek 4. 10. 2018 Dobeška, senioři (1/9)

11:45 – 13:05:

 • Qigong – šálek čaje.
 • Nácvik chůze vpřed a vzad.
 • Pohyby paží a nohou: svinutí a rozvinutí pozice Peng v postoji střelce.
 • Zopakovali jsme si postoje a procvičovali 1. část formy.

Středa 3. 10. 2018 Dobeška (3/12)

17:30 – 18:55:

 • Nácvik zmenšení (zavinutí) a zvětšení (rozvinutí) pozice Peng, otestovali jsme to i ve dvojicích.
 • Forma: procvičovali jsme 1. část formy a přidali i začátek 2. části. Věnovali jsme se prvku Pěst pod loktem a doplňovali prvek Ustupující opice.
 • Ve dvojicích: Tui shou.
 • Příště si zopakujeme prvek Brnknutí na loutnu (i bojovou aplikaci).

Úterý 2. 10. 2018 Dobeška (3/12)

18:00 – 19:30:

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Vykrytí, obtočení a úder – vnitřní pohyby nohou, vnitřní pohyby paží.
 • Ve dvojicích: Procvičování pokročilého Tui shou (Peng lu ji an) a Dalu. (Příště se zaměříme na tzv. kulatost a jak tento aspekt vnitřní síly procvičovat v Tui shou.)
 • Nácviky s mečem.

—–

Čtvrtek 27. 9. 2018 Dobeška (2/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: detailně jsme probrali prvek Divoký kůň potřásá hřívou (první prvek ze tří).
 • Ve dvojicích: aplikace prvku Divoký kůň potřásá hřívou, základní Tui shou – zaměřili jsme se na zmenšení a zvětšení pozice Peng.

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Divoký kůň potřásá hřívou.
 • Ve dvojicích: Divoký kůň jako aplikace z formy a Divoký kůň ve spojení s Peng lu ji an (Peng lu ji an + Udeř tygra + Divoký kůň + Push + Peng lu ji an).

Středa 27. 9. 2018 Dobeška (2/12)

17:30 – 18:55:

 • Nácvik zmenšení (zavinutí) a zvětšení (rozvinutí) pozice Peng.
 • Forma: procvičovali jsme 1. část formy a přidali i začátek 2. části. Probrali jsme prvek Obejmi tygra a vrať se k hoře, zopakovali Příčný bič a věnovali se i prvku Ustupující opice (pohyby nohou a boků + 1 ruka).
 • Ve dvojicích: bojová aplikace Ustupující opice.

Úterý 25. 9. 2018 Dobeška (2/12)

18:00 – 19:30:

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Ruce v oblacích.
 • Ve dvojicích: Ruce v oblacích – aplikace z formy a varianta v pokročilém Tuishou (Penglujian) – smyčka, při které neděláme kroky. Někteří pokročilí si zkusili i variantu, která vychází ze Sanshou.

—–

Čtvrtek 20. 9. 2018 Dobeška (1/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: procvičování Oprášení kolene s twistovým krokem, Ustupující opice, detailně jsme probrali pohyby nohou v prvku Obejmi tygra.
 • Ve dvojicích: základní Tui shou – zaměřili jsme se na dřevěný míč a kovový míč.

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Ruce v oblacích – pohyby paží Peng, neutrál, An
 • Ve dvojicích: Ruce v oblacích a jejich varianty provedení – v bojové aplikaci formy, v pokročilém Tui shou, v Da lu.

Středa 19. 9. 2018 Dobeška (1/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: procvičovali jsme 1. část formy a přidali i začátek 2. části. Nově jsme se učili prvek Ustupující opice (pohyby nohou a boků), opakovali jsme Uchopení vrabčího ocasu a Jednoduchý bič a tyto prvky jsme porovnávali se začátkem 2. části
 • Ve dvojicích: ukázali jsme si nácvik na bojovou aplikaci Ustupující opice (příště ji procvičíme podrobněji).

Úterý 18. 9. 2018 Dobeška (1/12)

18:00 – 19:30:

19:30 – 21:00:

 • Korekce prvku Jednoduchý bič: rozdíly mezi provedením pohybů u začátečníků a u pokročilých
 • Ve dvojicích: Ruce v oblacích – aplikace z formy a varianta v pokročilém Tuishou (příště prvek Ruce v oblacích probereme ve formě a ve dvojicích).

2017_3

Share Button
Translate »