Praha: přehled témat JARO 2019

Stránka s probíranými tématy Taiji na jednotlivých kurzech je den po dni doplňována!

Úterý 23. 4. 2019 Dobeška (5/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: nově jsme probrali prvek Vykrytí, obtočení a úder (i začátečníci). Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: Tuishou a nácvik tzv. osobního taiji.

19:30 – 21:00:

 • Forma: pohyby nohou v prvcích Vykrytí, obtočení a úder a Divoký kůň potřásá hřívou.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace z formy – Ruce v oblacích. Věnovali jsme se detailnímu technickému provedení této techniky.

—–

Čtvrtek 18. 4. 2019 —

Vzhledem k velikonočním svátkům se tento den lekce nekonaly.

Středa 17. 4. 2019 Dobeška (4/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: procvičovali jsme formu, nově jsme probrali prvek Ruce v oblacích – pouze nohy a boky.
 • Nácvik otoček – otočka na patě, otočka na špičce.
 • Ve dvojicích: nácvik „dřevěného míče“ a nácvik tří starých změn (zatím pouze první dvě změny), více viz Princip taiji.

Úterý 16. 4. 2019 Dobeška (4/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: procvičování prvku Uchopení vrabčího ocasu a Jednoduchý bič. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: Tuishou. Příště se ve dvojicích se budeme věnovat dřevěnému míči.

19:30 – 21:00:

 • Osa vody ve formě v prvcích Uchopení vrabčího ocasu, Úder hřbetem pěsti, Zdánlivé uzavření, Udeř tygra, Divoký kůň potřásá hřívou.
 • Osa ohně v Dalu – nácvik vstupu do Dalu.

—–

Čtvrtek 4. 4. 2019 Dobeška (3/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: detailní korekce prvku Ruce v oblacích a Příčný let.
 • Ve dvojicích: práce s „dřevěným míčem“ – více viz. úrovně Principu taiji, tři staré změny v základním Tui shou.

19:30 – 21:00:

 • Forma a korekce prvku jednoduchý bič – křížové pravidlo.
 • Ve dvojicích: práce s „dřevěným míčem“ a stabilizace centra tohoto míče – více viz. úrovně Principu taiji; tři staré změny v základním Tui shou.

Středa 10. 4. 2019 Dobeška (3/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: procvičovali jsme formu a především prvky od Zabodnutí jehly do dna moře.
 • Ve dvojicích: zmenšování a zvětšování pozice Peng v postoji střelce; nácvik „dřevěného míče“ a nácvik tří starých změn (zatím pouze první dvě změny), více viz Princip taiji.

Úterý 9. 4. 2019 Dobeška (3/12)

18:00 – 19:30: lekci vedl Kuba – dle vypsaných témat

 • Forma: procvičování, opakování. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: Tuishou.
 • Příště si zopakujeme pohyby paží v prvku Uchopení vrabčího ocasu, ve dvojicích se budeme věnovat dřevěnému míči.

19:30 – 21:00: lekci vedl Jirka – dle vypsaných témat

 • Ve dvojicích: základní a pokročilé Tuishou, Ruce v oblacích.

—–

Čtvrtek 4. 4. 2019 Dobeška (2/12)

18:00 – 19:30:

 • Nácviky s mečem a s tyčí.
 • Forma: důraz na postoj střelce, nacvičovali jsme střelce v pohybové smyčce.
 • Ve dvojicích: práce s „dřevěným míčem“ a stabilizace centra tohoto míče – více viz. úrovně Principu taiji.

19:30 – 21:00:

 • Forma a postoj střelce – ukázka dvou chyb při přenosu váhy z koně do střelce.
 • Ve dvojicích: práce s „dřevěným míčem“ a stabilizace centra tohoto míče – více viz. úrovně Principu taiji; tři staré změny v základním Tui shou – probrali jsme dvě změny, příště se zaměříme na třetí změnu.

Středa 3. 4. 2019 Dobeška (2/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: v první části formy jsme se věnovali postoji střelce, po procvičení druhé části formy jsme se věnovali opakování a korekcím prvku Obejmi tygra a Vrať se k hoře.
 • Ve dvojicích: zmenšování a zvětšování pozice Peng v postoji střelce; nácvik „dřevěného míče“ – více viz Princip taiji.

Úterý 2. 4. 2019 Dobeška (2/12)

18:00 – 19:30:

 • Dech – nacvičování dechu v chůzi a v pohybové smyčce.
 • Začátečnická skupinka: vnitřní pohyby paží, proměny Peng a An, nohy – pohybová smyčka.
 • Forma: procvičování, opakování. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: Princip taiji – dřevěný míč.
 • Příště si zopakujeme pohyby paží v prvku Uchopení vrabčího ocasu.

19:30 – 21:00:

 • Forma: procvičování vnitřních pohybů nohou.
 • Ve dvojicích: základní a pokročilé Tuishou – důraz na pohyb kolem centra; nácvik dřevěného míče.

—–

Čtvrtek 28. 3. 2019 Dobeška (1/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: věnovali jsme se procvičování prvku Jednoduchý lotosový kop (i bojové aplikaci).
 • Ve dvojicích: zmenšování a zvětšování pozice Peng v postoji střelce; tři staré změny v základním Tui shou.

19:30 – 21:00:

 • Forma: věnovali jsme se procvičování prvku Jednoduchý lotosový kop (i bojové aplikaci).
 • Ve dvojicích: tři staré změny v základním Tui shou.

Středa 27. 3. 2019 Dobeška (1/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: Procvičovali jsme prvky od Zabodnutí jehly do dna moře až po Jednoduchý bič.
 • Ve dvojicích: zmenšování a zvětšování pozice Peng v postoji střelce; základní Tui shou.

Úterý 26. 3. 2019 Dobeška (1/12)

18:00 – 19:30:

 • Dech – nacvičování dechu v postoji koně, příště se na dech zaměříme v některých pohybech formy.
 • Forma: procvičování + nově jsme probrali prvek Úder hřbetem pěsti. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace prvku Úder hřbetem pěsti, bojová aplikace prvku Brnknutí na loutnu.
 • Příště si zopakujeme Uchopení vrabčího ocasu.

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Úder hřbetem pěsti + jeho bojová aplikace.
 • Ve dvojicích: Da lu a Penglujian; nácvik standardního provedení Da lu, užití chansujin v úderu.
Share Button
Translate »