Praha: přehled témat JARO 2019

Stránka s probíranými tématy Taiji na jednotlivých kurzech je den po dni doplňována!

Čtvrtek 27. 6. 2019 Dobeška (12/12)

18:00 – 19:30:

 • Meditace vestoje, I t’in t’ing.
 • Cvičení ve dvojicích: bojová myšlenka Tah; bojová myšlenka Stlačení (v Penglujian).

19:30 – 21:00:

 • Ve dvojicích: bojová myšlenka Tah a souvislost této myšlenky s nácvikem aplikace prvku Odděl nohu.; bojová myšlenka Stlačení v prvku Uchopení vrabčího ocasu a v Penglujian.

Čtvrtek 20. 6. 2019 Dobeška (11/12)

18:00 – 19:30:

 • Korekce postoje střelce, „starý“ postoj střelce ve formě.
 • Cvičení ve dvojicích: opakovali jsme bojovou aplikaci prvku Odděl nohu.

19:30 – 21:00:

 • Korekce postoje střelce.
 • Ve dvojicích: souvislost mezi nácvikem bojové aplikace prvku Odděl nohu a Tuishou a tah; Dalu a otočka v Dalu.

Středa 19. 6. 2019 Dobeška (12/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: věnovali jsme se prvkům Odděl nohu, Otočka na patě a Kop patou.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace prvku Odděl nohu.

Úterý 18. 6. 2019 Dobeška (12/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: opakování, doporučení a tipy pro samostatné cvičení.
 • Ve dvojicích: Tuishou.

19:30 – 21:00:

 • Po rozcvičení a formě jsme cvičili ve dvojicích: tah a reakce na tah v základním i pokročilém Tuishou (všechny varianty/strany).

—–

Čtvrtek 13. 6. 2019 Dobeška (10/12)

18:00 – 19:30:

 • Korekce postoje střelce.
 • Forma a cvičení ve dvojicích: věnovali jsme se prvku Odděl nohu.

19:30 – 21:00:

 • Ve dvojicích – smyčka: Tuishou + úder na bradu + Odpružení + Ruce v oblacích; Dalu (příště se zaměříme na otočku v Dalu).

Středa 12. 6. 2019 Dobeška (11/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: věnovali jsme se prvku Odděl nohu a nácvikům kopu.
 • Ve dvojicích: nácvik zmenšování a zvětšování pozice Peng ve střelci.

Úterý 11. 6. 2019 Dobeška (11/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: opakování prvků Uchopení vrabčího ocasu (důraz na pohyby paží), Brnknutí na loutnu, Zdánlivé uzavření.
 • Ve dvojicích: nácvik zmenšování a zvětšování pozice Peng ve střelci, nejprve jako sólový cvik a poté ve dvojicích.

19:30 – 21:00:

 • Po rozcvičení a formě jsme cvičili ve dvojicích: tah a reakce na tah v základním i pokročilém Tuishou (všechny varianty/strany).

—–

Čtvrtek 6. 6. 2019 Dobeška (9/12)

18:00 – 19:30:

 • Zbraně: cviky s mečem a s tyčí.
 • Forma: důraz na ramena ve vybraných prvcích formy.
 • Ve dvojicích: úder na bradu.
 • Příště se budeme věnovat přenosu váhy (z koně do střelce).

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Rozevření vějíře.
 • Ve dvojicích: Penglujian – práce na tzv. dřevěném míči; Dalu (příště se zaměříme na korekce otočky v Dalu).

Středa 5. 6. 2019 Dobeška (10/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: příprava na prvek Odděl nohu (především nohy a boky), procvičování otoček.
 • Ve dvojicích: Tuishou – důraz na přenos váhy vzad.

Úterý 4. 6. 2019 Dobeška (10/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: opakování prvku Uchopení vrabčího ocasu (příště v tomto prvku zopakujeme i pohyby paží), opakování prvku Vykrytí, obtočení a úder a prvku Obejmi tygra.
 • Ve dvojicích: nácvik zmenšování a zvětšování pozice Peng ve střelci, nejprve jako sólový cvik a poté ve dvojicích.

19:30 – 21:00:

 • Forma: důraz na ramena (udržet je dole) v prvku Oprášení kolene a úder a při kopech.
 • Ve dvojicích: základní Tushou a nácvik tahu.

—–

Čtvrtek 30. 5. 2019 Dobeška (8/12)

18:00 – 19:30:

 • Chansujin – procvičování vnitřního pohybu v nohách ve vybraných prvcích formy.
 • Ve dvojicích: Tuishou + Chansujin v nohách.

19:30 – 21:00:

 • Forma: rozvoj Chansujin v nohách.
 • Ve dvojicích: Základní Tuishou – vlny, Penglujian a metody vedoucí k nácviku Chansujin v nohách.

Středa 29. 5. 2019 Dobeška (9/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: nově jsme probrali prvek Poplácání koně, příprava na prvek Odděl nohu (nohy a boky, procvičování různých částí tohoto prvku i s pohyby paží).
 • Ve dvojicích: Tuishou (příště se tomuto cvičení  budeme věnovat více).

Úterý 28. 5. 2019 Dobeška (9/12)

18:00 – 19:30:

 • Nácvik pohybu kolem osy země – v koni, kočce a ve střelci.
 • Forma: procvičování první části formy, především všechny prvky od prvku Zdvižené ruce.
 • Ve dvojicích: Tuishou – důraz na pozici Peng.

19:30 – 21:00:

 • Forma: pohyby paží v prvku Divoký kůň potřásá hřívou.
 • Ve dvojicích: základní Tushou, nácvik elasticity (tah, úder).

—–

Čtvrtek 23. 5. 2019 Dobeška (7/12)

18:00 – 19:30:

 • Procvičování vnitřního pohybu nohou v prvku Odděl nohu.
 • Ve dvojicích: Tuishou a centrum těla (dantian).

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Rozevření vějíře.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace prvku Rozevření vějíře, Penglujian – individuální korekce.

Středa 22. 5. 2019 Dobeška (8/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: opakování prvků Úder hřbetem pěsti, Vykrytí, obtočení a úder, Obejmi tygra a procvičování formy od Zabodnutí jehly do dna moře až po Ruce v oblacích.
 • Ve dvojicích: Tuishou.

Úterý 21. 5. 2019 Dobeška (8/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: nově jsme probrali prvky Zdánlivé uzavření a Obejmi tygra (nohy i paže).
 • Ve dvojicích: Tuishou.

19:30 – 21:00:

 • Forma: prvek Divoký kůň potřásá hřívou, i bojová aplikace ve dvojicích.
 • Ve dvojicích: Penglujian – detailní práce s Tsung a užití oponentovy síly v pozici Peng/An.

—–

Čtvrtek 16. 5. 2019 Dobeška (6/12)

18:00 – 19:30:

 • Procvičování vnitřního pohybu nohou.
 • Ve dvojicích: Tuishou, tři staré změny (tomuto tématu se budeme příště věnovat více).

19:30 – 21:00:

 • Ve dvojicích: Tři staré změny v Penglujian, Penglujian a důraz na pozice Peng a dvojitý An (tsung).

Středa 15. 5. 2019 Dobeška (7/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: procvičování prvku Ruce v oblacích, korekce prvků Jehla na dně moře a Rozevření vějíře, procvičování otoček.
 • Ve dvojicích: Tuishou a tři staré změny (tomuto tématu se budeme věnovat i příště).

Úterý 14. 5. 2019 Dobeška (7/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: Procvičovali jsme první část formy, detailně jsme se věnovali prvku Vykrytí, obtočení a úder.
 • Nácvik svinutí a zavinutí pozice Peng ve střelci.
 • Ve dvojicích: Tuishou.

19:30 – 21:00:

 • Ve dvojicích: Penglujian – detailní práce s Tsung a užití oponentovy síly v pozici Peng/An.

—–

Čtvrtek 2. 5. 2019 Dobeška (5/12)

 • 18:00 – 19:30: vedl Kuba
 • 19:30 – 21:00: vedl Jirka

Středa 1. 5. 2019 Dobeška (6/12)

 • 17:30 – 18:55: vedl Kuba

Úterý 30. 4. 2019 Dobeška (6/12)

 • 18:00 – 19:30: vedl Kuba
 • 19:30 – 21:00: vedl Jirka

—–

Čtvrtek 25. 4. 2019 Dobeška (4/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: pozornost jsme zaměřili na dech.
 • Ve dvojicích: základní a pokročilé Tui shou.

19:30 – 21:00:

 • Forma: pozornost jsme zaměřili na dech, korekce prvku Dvojitý lotosový kop.
 • Ve dvojicích: Ruce v oblacích.

Středa 24. 4. 2019 Dobeška (5/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: opakovali jsme prvky Vykrytí, obtočení a úder, Jednoduchý bič a Ruce v oblacích (pouze nohy a boky).
 • Nácvik otoček – otočka na patě, otočka na špičce.
 • Ve dvojicích: nácvik techniky Ruce v oblacích.

Úterý 23. 4. 2019 Dobeška (5/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: nově jsme probrali prvek Vykrytí, obtočení a úder (i začátečníci). Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: Tuishou a nácvik tzv. osobního taiji.

19:30 – 21:00:

 • Forma: pohyby nohou v prvcích Vykrytí, obtočení a úder a Divoký kůň potřásá hřívou.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace z formy – Ruce v oblacích. Věnovali jsme se detailnímu provedení této techniky.

—–

Čtvrtek 18. 4. 2019 —

Vzhledem k velikonočním svátkům se tento den lekce nekonaly.

Středa 17. 4. 2019 Dobeška (4/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: procvičovali jsme formu, nově jsme probrali prvek Ruce v oblacích – pouze nohy a boky.
 • Nácvik otoček – otočka na patě, otočka na špičce.
 • Ve dvojicích: nácvik „dřevěného míče“ a nácvik tří starých změn (zatím pouze první dvě změny), více viz Princip taiji.

Úterý 16. 4. 2019 Dobeška (4/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: procvičování prvku Uchopení vrabčího ocasu a Jednoduchý bič. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: Tuishou. Příště se ve dvojicích se budeme věnovat dřevěnému míči.

19:30 – 21:00:

 • Osa vody ve formě v prvcích Uchopení vrabčího ocasu, Úder hřbetem pěsti, Zdánlivé uzavření, Udeř tygra, Divoký kůň potřásá hřívou.
 • Osa ohně v Dalu – nácvik vstupu do Dalu.

—–

Čtvrtek 4. 4. 2019 Dobeška (3/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: detailní korekce prvku Ruce v oblacích a Příčný let.
 • Ve dvojicích: práce s „dřevěným míčem“ – více viz. úrovně Principu taiji, tři staré změny v základním Tui shou.

19:30 – 21:00:

 • Forma a korekce prvku jednoduchý bič – křížové pravidlo.
 • Ve dvojicích: práce s „dřevěným míčem“ a stabilizace centra tohoto míče – více viz. úrovně Principu taiji; tři staré změny v základním Tui shou.

Středa 10. 4. 2019 Dobeška (3/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: procvičovali jsme formu a především prvky od Zabodnutí jehly do dna moře.
 • Ve dvojicích: zmenšování a zvětšování pozice Peng v postoji střelce; nácvik „dřevěného míče“ a nácvik tří starých změn (zatím pouze první dvě změny), více viz Princip taiji.

Úterý 9. 4. 2019 Dobeška (3/12)

18:00 – 19:30: lekci vedl Kuba – dle vypsaných témat

 • Forma: procvičování, opakování. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: Tuishou.
 • Příště si zopakujeme pohyby paží v prvku Uchopení vrabčího ocasu, ve dvojicích se budeme věnovat dřevěnému míči.

19:30 – 21:00: lekci vedl Jirka – dle vypsaných témat

 • Ve dvojicích: základní a pokročilé Tuishou, Ruce v oblacích.

—–

Čtvrtek 4. 4. 2019 Dobeška (2/12)

18:00 – 19:30:

 • Nácviky s mečem a s tyčí.
 • Forma: důraz na postoj střelce, nacvičovali jsme střelce v pohybové smyčce.
 • Ve dvojicích: práce s „dřevěným míčem“ a stabilizace centra tohoto míče – více viz. úrovně Principu taiji.

19:30 – 21:00:

 • Forma a postoj střelce – ukázka dvou chyb při přenosu váhy z koně do střelce.
 • Ve dvojicích: práce s „dřevěným míčem“ a stabilizace centra tohoto míče – více viz. úrovně Principu taiji; tři staré změny v základním Tui shou – probrali jsme dvě změny, příště se zaměříme na třetí změnu.

Středa 3. 4. 2019 Dobeška (2/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: v první části formy jsme se věnovali postoji střelce, po procvičení druhé části formy jsme se věnovali opakování a korekcím prvku Obejmi tygra a Vrať se k hoře.
 • Ve dvojicích: zmenšování a zvětšování pozice Peng v postoji střelce; nácvik „dřevěného míče“ – více viz Princip taiji.

Úterý 2. 4. 2019 Dobeška (2/12)

18:00 – 19:30:

 • Dech – nacvičování dechu v chůzi a v pohybové smyčce.
 • Začátečnická skupinka: vnitřní pohyby paží, proměny Peng a An, nohy – pohybová smyčka.
 • Forma: procvičování, opakování. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: Princip taiji – dřevěný míč.
 • Příště si zopakujeme pohyby paží v prvku Uchopení vrabčího ocasu.

19:30 – 21:00:

 • Forma: procvičování vnitřních pohybů nohou.
 • Ve dvojicích: základní a pokročilé Tuishou – důraz na pohyb kolem centra; nácvik dřevěného míče.

—–

Čtvrtek 28. 3. 2019 Dobeška (1/12)

18:00 – 19:30:

 • Forma: věnovali jsme se procvičování prvku Jednoduchý lotosový kop (i bojové aplikaci).
 • Ve dvojicích: zmenšování a zvětšování pozice Peng v postoji střelce; tři staré změny v základním Tui shou.

19:30 – 21:00:

 • Forma: věnovali jsme se procvičování prvku Jednoduchý lotosový kop (i bojové aplikaci).
 • Ve dvojicích: tři staré změny v základním Tui shou.

Středa 27. 3. 2019 Dobeška (1/12)

17:30 – 18:55:

 • Forma: Procvičovali jsme prvky od Zabodnutí jehly do dna moře až po Jednoduchý bič.
 • Ve dvojicích: zmenšování a zvětšování pozice Peng v postoji střelce; základní Tui shou.

Úterý 26. 3. 2019 Dobeška (1/12)

18:00 – 19:30:

 • Dech – nacvičování dechu v postoji koně, příště se na dech zaměříme v některých pohybech formy.
 • Forma: procvičování + nově jsme probrali prvek Úder hřbetem pěsti. Videa k 1. části formy jsou tady.
 • Ve dvojicích: bojová aplikace prvku Úder hřbetem pěsti, bojová aplikace prvku Brnknutí na loutnu.
 • Příště si zopakujeme Uchopení vrabčího ocasu.

19:30 – 21:00:

 • Forma: korekce prvku Úder hřbetem pěsti + jeho bojová aplikace.
 • Ve dvojicích: Da lu a Penglujian; nácvik standardního provedení Da lu, užití chansujin v úderu.
Share Button
Translate »