NOVINKA: techniky ve dvojicích v létě

Pro zájemce, kteří chtějí cvičit ve dvojicích připravuji úterky od 19:30. Tyto lekce jsou určeny pouze pro mé dlouhodobější žáky. Vlasta

Dobeška úterky 19:30 – 21:00
LEKCE – techniky ve dvojicích

Náplň této lekce: Po zacvičení celé formy následují nácviky technik ve dvojicích. Lekce technik ve dvojicích je určena mým dlouhodobějším žákům – různým úrovním pokročilosti. Lekce vedu vždy v úterý od 19:30 během celého léta (kromě pár výjimek).

Systém cvičení, když tam nejsem – občas se může stát, že se domluvíte a sejdete se i v termínech, kdy já nebudu. V takovém případě se řiďte těmito instrukcemi. Po zacvičení celé formy následuje cvičení ve dvojicích. Po 10 minutách se střídáte. (Určete si, kdo ohlásí změnu střídání dvojic. stačí například tlesknout a říct: „změna dvojic“). Protože se schází různé úrovně pokročilých, dodržujte tento systém spolupráce:

  • V první polovině cvičení ve dvojicích cvičí vždy pokročilí s méně pokročilými a pracují na Tui shou (základním a dle úrovně i případně na pokročilém). Je tak zajištěno, že méně pokročilí obdrží instrukce a pokročilí získají zkušenosti s předáváním svých dovedností.
  • Ve druhé polovině cvičení si spolu již cvičí pokročilí a pracují na vyšších technikách. Méně pokročilí si cvičí s jim podobnou úrovní. Budou mít již dostatek instrukcí od pokročilých a potřebují čas na procvičování a třeba i sledování ostatních.
  • Cena: Když lekce ve dvojicích nevedu, tedy tam ten den nejsem, pak každý přispívá na nájem částkou 50,- Kč.

Přihlášení ke skupině:

Předpokládám, že se v úterky od 19:30 budeme scházet v menším a kolísajícím počtu účastníků. Bude samozřejmě nutné se hlásit a to přímo v daný den. Komunikujeme vždy v daný den přes WhatsApp, účast se nahlašuje během dopoledne. O dinosaury bez aplikace WhatsApp se starají naše jiná zvířata – tedy se nemusí bát, že by se k nim informace nedostala. Jen je třeba se s někým domluvit… Kdo ještě nejste ve skupině a chcete se účastnit cvičení ve dvojicích, napište mi na info@taijipodlupou.cz nebo přes WhatsApp.

Ceník

  • Jednorázový vstup = 300,- Kč
  • Kdo má neomezené předplatné na formu na léto, pak na jednorázový vstup na dvojice platí 200,- Kč.
  • Kdo má předplaceno 5 lekcí formy na léto, přijde v daný den na lekci formy a bude chtít jít ten den i na dvojice, pak zaplatí jednorázový vstup 200,- Kč. Jestliže ale ten den na formě nebude, zaplatí na dvojice plné vstupné 300,- Kč. (Prosím berte také na vědomí, že lekci formy nelze zaměnit za lekci na dvojice.)
  • Když lekce ve dvojicích nevedu: Jak již bylo uvedeno, když tam ten den nejsem a vy se sejdete, pak každý přispívá na nájem částkou 50,- Kč.
  • A POZOR! Platí se hned po příchodu a přesnou částkou. Jestliže někdo nezaplatí/zapomene, například při pozdním příchodu, kdy již cvičíme, pak bude muset lekci nejen doplatit, ale i předplatit dalších 5 lekcí dopředu. Jinak nebude do skupiny příště vpuštěn.
  • ORGANIZAČNÍ POZN.: Kdo se chcete vyhnout platbám na místě, můžete si předplatit 5 lekcí dopředu a budeme pokaždé částku v hodnotě 300,-Kč či 200,-Kč odečítat dle parametrů uvedených výše. Zájemci o předplatné se ozvěte. (Padesátikorunové částky v mé nepřítomnosti se řeší zvlášť, ty se z předplatného neodečítají.)

Předem děkuji za respektování těchto pravidel. Těším se, že z našeho společně stráveného času vytáhneme to nejlepší a pořádně si zacvičíme!

Zdraví vás a těší se na vás
Vlasta

Informace ohledně hygienických pravidel na Dobešce.

Share Button
Translate »