Následující text pro vás sepsal František, který v naší škole cvičí přes 10 let. Možná vás bude jeho přístup inspirovat a také si pro ráno vytvoříte vlastní sadu cviků a technik. Anebo své cvičení již dávno máte? Chcete-li také sdílet s ostatními svoje cvičení, pošlete texty, fotky, videa Vlastě na info@taijipodlupou.cz.

  • Autor textu: František Šváb

Posílám popis, co absolvuji každé ráno, kromě případů vážnějšího ochoření. Na začátku tu byla potřeba opakovat si elementární prvky z Taichi (Taiji), posléze se tato sada stala součástí mého ranního rituálu. Pomáhá mi se ráno probudit a rozpohybovat tělo do použitelné podoby. Zároveň toto cvičení obsahuje i některé duchovní prvky, které zde částečně popíši a mohou být použity nebo ignorovány podle toho, jak je čtenář vnímá. Tato „předehra“ mi pak následně umožňuje cvičit formu tak, že vnímám energii, která mnou prochází a dovolí mi to cvičení formy si „užít“. Zároveň jednotlivé prvky tohoto cvičení mají úžasný dopad na jednotlivé části těla a jejich probouzení.

Mé ranní cvičení

Prodýchání čaker
Postavím se do základního postavení(malý kůň), zavřu oči a začínám od spodní – červené čakry postupně až nahoru ke korunní. Celá procedura spočívá v tom, že se nadechnu do břicha(nemusím zdůrazňovat, že kdykoliv zde mluvím o dýchání, jedná se o bránicové dýchání) a potom skrz příslušnou čakru vydechnu. Pro snazší cvičení s čakru můžete vizualizovat jako květ květiny v příslušné barvě(třeba lilie) nebo prostě trychtýř pro prozaičtější povahy. Postupně toto opakuji na každé čakře obvykle desetkrát. Počet je orientační; důležité je, aby bylo cvičení příjemné. Pokud mám pocity nepříjemné, přejdu na další čakru.

Následující skupinu cvičím třikrát s tím, že pohyb řídí nejdřív pravá, pak levá noha a ještě jednou pravá (samozřejmě tam, kde je to aplikovatelné):

Vlna páteří – páteř
Prvek, který známe z cvičení – obvykle cvičím každý pohyb desetkrát, ale opět platí, že počet je orientační, důležité je vnímání/pocit. Tomu je třeba naslouchat v průběhu celého cvičení. Protože to je první prvek z řady, tady můžu vnímat nejvíce, jak blahodárně tento cvik působí na páteř a všechny měkké tkáně okolo, jak po noci se porovnává tato část těla a harmonizuje stav páteře a jejího nejbližšího okolí. Důležitá je zde elasticita pohybu a jeho jemnost.

An Peng ruce změny – pohyby paží
Opět cvičení, které známe. Důležité je klást důraz na to, že pohyb vychází z lopatek a vyžaduje i intenzivní práci v ramenou. Potom má tento cvik z hlediska zdraví blahodárný účinek na uvolnění komplexu ramena-krk-lopatky, který tvoří jeden celek a jednotlivé části se navzájem ovlivňují. Orientační počet na jeden průchod opět deset.

Osa vody – centrum těla
Desetkrát na jeden průchod – blahodárně působí zejména na uvolnění kolen a kyčlí.

Osa ohně
Tenhle cvik umí krásně aktivovat partii kyčlí a „kříže“. Když to cvičím, tak úplně cítím, jak tato část těla řičí blahy. Tento cvik používám víc stylem mírného tlaku na limity možností této části těla.

Osa země
Má úžasný vliv na kotníky. Je třeba se zaměřit na limitní stavy kotníku a musím přiznat, že jsem byl zejména v počátcích překvapen výsledky. Opět orientační počet deset.

Mlýn, kroužení rukou proti sobě
Opět známá věc. Tohle cvičení uvolňuje partii lopatky-ramena-krk. Je důležité se zaměřit na to, že tato část je absolutně uvolněná a veškerý pohyb je řízen a spouštěn z nohou a kyčlí. Já to stále cvičím z koně, je to pro mne uvolněnější než ve střelci.

Medvěd
Úžasný cvičení na komplexní aktivaci nejrůznějších částí – kotníky, kolena, třísla, paže a v tomto okamžiku už i radost z harmonie složitějšího pohybu. Tady to počítám deset na jednu stranu.

I tin ting
Cvičím třikrát normální-snížený-normální. Pro je tohle cvičení hlavně zajímavé z hlediska zaměření se na dýchání, aniž bych se musel příliš věnovat detailu pohybu.

Uhlazení aury
Je to pohyb odzdola nahoru dlaněmi, jako bychom se chtěli pohladit, ale ruce držíme mimo kontakt s tělem asi tři centimetry vzdálené. Pohyb vedu oběma dlaněmi podél přední části těla zespoda, z přirozené pozice rukou až nad úroveň hlavy. Pohyb opakuji dvakrát, nejdříve dál od středu těla, jako by po  krajích a potom středem. Lze vylepšit i uhlazením obalu rukou a zadní části hlavy.

Přivítání nového dne

„Děkuji za další krásný den, děkuji za energii a cvičení.“
Tady mám určitou privátní část, která nemá pro jiné význam.

Další afirmace, které by se možná mohly někomu líbit a oslovit ho:
„JÁ JSEM ta nejvyšší boží ochrana okolo mě.“
„JÁ JSEM nepřekonatelně chráněn proti vlivu každé nedokonalosti.“
„JÁ JSEM ta boží přítomnost, která tvoří absolutní zdraví v mém těle.“
„JÁ JSEM ta boží přítomnost, která udělá dnešní den klidný a velmi velmi úspěšný.“
„JÁ JSEM otevřen pozitivní energii svého okolí.“

Všechny větičky v této kapitole pokud mají mít účinek musí být vysloveny nebo jen v duchu řečeny upřímně a ze srdce. Co se týče fyzického postavení, stále stojím v pozici koně a pozice rukou jako když se na závěr zdravíme, buď jedna ruka otevřená nebo „zavříno“.

Jako alternativa k vítání nového dne je meditační zklidňující postavení, se zaměřením na dech a jednotlivé prvky postoje (meditace ve stoje).

Celý tento rituál mi zabere zhruba 20-25 minut. A pak následuje forma…


Obrázek monády - jin a jang se v tai chi vzájemně doplňují.