Taiji v Pelhřimově

V Pelhřimově jsme během let poctivého cvičení vytvořili pevnou skupinku. Ke cvičení se scházíme každý týden. Naše cvičení bývá obohacováno o lekce s Vlastou Pechovou. Občas navštěvujeme i lekce v Praze.

Kurzy a cvičení Taiji – ZŠ Komenského 1326, Pelhřimov.

Naše kurzy a cvičení Taiji jsou určeny pro dospělé.
Kurz – intenzivní výuka, témata a lekce na sebe plynule navazují.
Cvičení – procvičování formy a cvičení ve dvojicích, lze navštěvovat nepravidelně.

středy 18:00 - 19:30 - Kurz pro mírně pokročilé

Kurz běží po celý školní rok, 1 lekce týdně (1 lekce jsou 2 vyučovací hodiny = 2 x 45 min.) Věnujeme se formě a korekcím jednotlivých prvků.

Více info a přihlášení: Libuše Doubková +420 602 439 829, doubkova.libuse@seznam.cz

úterky 18:00 - 20:00 - CVIČENÍ

Po zacvičení formy se věnujeme cvičení ve dvojicích. Předplatné na školní rok je 1000,- Kč.
Info: Jiří Šalda +420 777 018 207, salda.jiri.j@gmail.com

LEKCE TAIJI S VLASTOU

Info podá: Jiří Šalda +420 777 018 207, salda.jiri.j@gmail.com

Sledujte přehled témat, která probíráme na lekcích s Vlastou. Kromě lekcí v Pelhřimově vede Vlasta i intenzivní kurzy v Červené Řečici u Pelhřimova. Sledujte stránku Intenzivní kurzy s Taiji!

Share Button
Translate »