Bojové myšlenky v Taiji: 21. – 23. 6. 2019

Zveme vás na kurz „Bojové myšlenky v Taiji“. Výuka je určena pro naše žáky – všechny pokročilejší úrovně i ty, kteří se u nás učí alespoň 1 rok. Intenzita a náročnost cvičení bude individuálně přizpůsobena každému účastníkovi. Přijít můžete na celý kurz či jen na některé bloky.

Kurz proběhne na Dobešce v Praze.

Taijipodlupou.cz - obrázek ukaruje znak vnitřních bojových umění, ke kterým patří i Taiji (Taichi).V kurzu si představíme bojové myšlenky v Taiji – 8 pozic trigramů. Pochopení těchto myšlenek vás nasměruje k přesnějšímu provedení sólové sestavy (formy) i párových sestav.

Pro správné provedení bojových myšlenek (8 pozic trigramů) je třeba užití vnitřního pohybu. Zaměříme se proto i na nácvik vnitřního pohybu. U vybraných prvků z formy probereme jejich sólové provedení (vnitřní pohyb) i jejich bojové významy. V kurzu si rovněž ukážeme 8 pozic trigramů v párových sestavách (Penglujian, Dalu a v technikách ze Sanshou).

Kurz je rozdělen na dvě tematické části:

  1. Forma a její aplikace: v této části se budeme věnovat vybraným prvkům z formy. Vysvětlíme si jejich sólové provedení, důraz vložíme na rozvoj vnitřního pohybu. Ukážeme si i procvičíme bojové aplikace daných prvků.
  2. Sestavy ve dvojicích: v této části se zaměříme především na sestavy Penglujian a Dalu. Pokročilejší účastníci budou procvičovat i varianty s přidáním dalších bojových myšlenek, kdy se tyto 2 sestavy vzájemně prolnou.

Harmonogram:

den 9:00 – 9:20
bonus *
9:30 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 15:30 18:30 – 21:00
Pátek
Forma a její aplikace
Sobota zacvičení formy Forma a její aplikace pauza na oběd Sestavy ve dvojicích
Neděle zacvičení formy Forma a její aplikace pauza na oběd Sestavy ve dvojicích

* BONUS: VY, KTEŘÍ SI CHCETE ZACVIČIT CELOU FORMU, PŘIJĎTE V SOBOTU A V NEDĚLI NA 9:00. FORMU ZAČNEME CVIČIT PŘESNĚ V 9:00. JESTLIŽE ALE NESTIHNETE PŘIJÍT VČAS, VYČKEJTE V TICHOSTI V HALE PŘED TĚLOCVIČNOU AŽ DO 9:20. ROVNĚŽ TAK VY, KTEŘÍ FORMU CVIČIT NEPLÁNUJETE, PROSÍM VSTUPUJTE DO TĚLOCVIČNY AŽ PO 9:20.

Kurzovné – běžná cena:

  • Celý kurz: 2600,- Kč.

Kurzovné – nižší cena – pro účastníky našich kurzů:

  • Tyto ceny platí pro ty, kteří uhradili kurzovné ve šk. roce 2018/19 (PODZIM 2018, ZIMA 2018/19, JARO 2019)
  • Celý kurz: 2000,- Kč
  • Forma a její aplikace (všechny tři bloky): 1600,- Kč
  • Jednorázové vstupy: forma a její aplikace (jeden blok) = 600,- Kč, sestavy ve dvojicích (jeden blok) = 300,- Kč.

Přihlášení a platba:

Bojové myšlenky v Taiji: 21. - 23. 6. 2019

Hlaste se on-line přihláškou. Konec přihlášení je 7. 6. 2019.

Platební info: KURZOVNÉ je rozděleno na zálohu a doplatek kurzovného:

  • Záloha: 500,- Kč uhraďte do 10. 6. 2019. Zálohu vybírá Jitka Zamrazilová, tel.: 728 610 132, zamrazilova@seznam.cz. Záloha vám pak bude odečtena od doplatku kurzovného. Chcete-li uhradit celé kurzovné naráz, pak Jitce uhraďte celou částku.
  • Doplatek kurzovného: uhraďte nejpozději v den začátku kurzu.

Storno podmínky: záloha 500,- Kč je nevratná, navrácení zbytku kurzovného bude adekvátně k dané situaci. (Zrušení účasti je nutné nahlásit co nejdříve na info@taijipodlupou.cz.)

azurovy-spendlikCvičíme se Studiu Dobeška, Praha 4

Adresa: Studio Dobeška, Nad lomem 1770/2a, 147 00 Praha 4 Braník. Do Studia Dobeška se dostanete autobusem 134, zastávka „Dobeška“. Jedete autem? U Studia Dobeška můžete parkovat.


Zobrazit místo Mapa míst – Taijipodlupou.cz na větší mapě

Share Button
Translate »