Níže na této stránce jsou pravidla pro účastníky našich kurzů a cvičení Taiji (Tai chi) a pro uživatele uzamčených sekcí webu.

Stránka byla aktualizována dne 6. 3. 2021.

VÝBĚR LEKCE ČI KURZU, PLATBA

Výběr a přihlášení

Ohledně výběru kurzu či lekce se můžete poradit – kontakt. Přihlášení proveďte online přihláškou uvedenou u kurzu.

Platební informace

U každého kurzu je uvedená cena. Platební informace obdržíte po přihlášení. Požadavky ohledně dokladů a faktur vyřizujte e-mailem.

WEBOVÉ STRÁNKY

Obsah webu

Obsah webu i studijní části a online kurzy vytvořila MgA. Vlasta Pechová.

Autorská práva

S přihlášením do uzamčených sekcí webu berete na vědomí a souhlasíte, že informace uvnitř webu nebudete poskytovat dalším stranám a vstup do uzamčených sekcí nebudete s nikým sdílet.

KOMUNIKACE BĚHEM KURZU

Kontakt

Aktuality na webu

Jednou měsíčně je zveřejněna aktualita pro daný měsíc. Chcete získávat upozornění? Vyberte si z těchto možností:

 1. Aktuality můžete sami sledovat na webu nebo na našich facebookových stránkách.
 2. Používáte WhatsApp? Přihlaste se ke skupině INFO – TAIJIPODLUPOU.CZ. Tato skupina je veřejná a je pro ty, kdo chtějí sledovat aktuality. Není tam umožněn chat. Kdykoli se můžete odhlásit.
 3. Máme také WhatsApp skupinu „CVICIME – TAIJIPODLUPOU“, kde je umožněný chat. O zařazení do této skupiny požádejte na info@taijipodlupou.cz. Zváni jste do ní v případě, že jste účastníci kurzů nebo využíváte studijní materiály. Kdykoli se můžete odhlásit.

Náhlé změny

Nastane-li náhlá změna ve výuce, obdržíte SMS v případě, že se vás změna týká.

PRAVIDLA ÚČASTI V KURZECH A CVIČENÍCH

Všeobecná pravidla účasti

 • Respektujte pokyny lektorky, případně jí určeným zástupcem.
 • Cvičte v čistém sportovním oblečení a vhodné obuvi. Info k obuvi.
 • Cvičte s ohledem na svůj aktuální fyzický a psychický stav. Indispozice hlaste lektorce na začátku lekce.
 • Na lekce nechoďte, máte-li jakékoli nakažlivé onemocnění. Až se uzdravíte, můžete si lekci nahradit – viz. „NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ“.

Pravidla pro cvičení ve dvojicích

 • Hygienické podmínky: před a po tréninku si myjte ruce!
 • Cvičíte-li se začátečníkem či méně pokročilým, podřiďte náročnost cvičení jeho schopnostem. Dovednost přizpůsobit techniku méně pokročilým je klíčem k vašemu rozvoji.
 • Při cvičení se zbraněmi (tyč, meč, šavle) dbejte zvýšené opatrnosti!
 • Máte-li obavu z (byť neúmyslného) poranění některým účastníkem cvičení, ihned tuto skutečnost oznamte lektorce, aby mohla situaci řešit!

NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ – nyní pozastaveno, protože nejsou předplacené kurzy

Zameškané lekce z pravidelného studia si můžete nahrazovat v jiných lekcích, jestliže i tyto lekce spadají pod pravidelné studium. Lekce nelze převádět do doplňkových aktivit (cvičení a jednorázových lekcí). Zmeškané lekce lze nahrazovat v průběhu vámi předplaceného období, do dalšího období se nepřevádějí.

 • Začátečníci by si měli vybírat náhrady v lekcích podobné úrovně. Pro přehled využijte kalendář.
 • Víte-li, že na některý termín nebudete, můžete si náhradu vybrat s předstihem.
 • Komunikujte PÍSEMNĚ – kontakt.

Ohlášení nepřítomnosti a náhrady lekce

Svou nepřítomnost ohlaste lektorce e-mailem nebo na 604 311 617 (WhatsApp či sms). Na ohlášení lektorka nemusí odpovídat, ale zaznamená si to a lekci si pak můžete nahradit.

Termín náhrady hlaste e-mailem či na WhatsApp nejpozději v den, kdy si chcete lekci nahradit. Rozhodnete-li se na poslední chvíli, zašlete sms. Vždy vyčkejte na potvrzení, zda můžete přijít.

ZMĚNY TERMÍNŮ LEKCÍ

Neproběhne-li lekce v plánovaném termínu, například z důvodu onemocnění lektorky, vypisujeme náhradní termín. Ten je přidán na konec daného období na stejný den a čas, jak jste zvyklí. O změně budete informováni, změny jsou dodány i do kalendáře. V případě individuální lekce se změny domlouvají individuálně.

Zásah vyšší moci

Při dlouhodobém znemožnění výuky vyšší mocí (živelná pohroma, šíření infekcí) můžou být prezenční lekce a kurzy převedeny na distanční online výuku.

PAUZA, UKONČENÍ DOCHÁZKY

Jestli k nám chodíte již delší dobu, navázali jsme vztah založený na vzájemné spolupráci. O vaší případné delší pauze či o ukončení docházky informujte s předstihem, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dále. Stačí napsat na info@taijipodlupou.cz.

GDPR

S osobními daty nakládáme v souladu s GDPR.

MgA. Vlasta Pechová