Organizační info ke kurzům Taiji

Chodíte-li, či se chystáte chodit, do našich kurzů Taiji v Praze, jsou pro vás určeny následující informace. Organizační informace byly aktualizovány dne 24. 4. 2018.

VÝBĚR KURZU A UHRAZENÍ KURZOVNÉHO

1) Výběr a přihlášení do kurzu

2) Platební informace

 • Kurzovné lze uhradit osobně či na č. účtu, které vám zašleme po přihlášení. Výše kurzovného, termín jeho uhrazení či uhrazení záloh jsou uvedeny u každého kurzu.
 • Jakékoli dotazy ohledně příjmových dokladů a faktur vyřizujte e-mailem na info@taijipodlupou.cz. Změnu fakturační adresy rovněž řešte e-mailovou komunikací – fakturační adresu i další informace zadejte se všemi nutnými údaji pro vypsání faktury.

ZAČÁTEČNÍCI – PRVNÍ DEN

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Témata probraná na jednotlivých lekcích naleznete na stránce Aktuální přehled témat. Můžete také využívat celou studijní sekci webu. Abyste měli přístup ke všem informacím, je nutné získat vstup do webu:

Vstup do webu

Možnost bezplatného přístupu ke studijním materiálům v uzamčené sekci webu získáváte jako bonus k tříměsíčnímu kurzu Taiji. Pro vytvoření vstupu napište na info@taijipodlupou.cz. Uveďte, jaké chcete používat:

 • uživatelské jméno (bez diakritiky)
 • heslo (to může obsahovat velká i malá písmena, číslice i další znaky).

Nebudete-li po ukončení kurzu pokračovat v kurzu dalším, nejpozději do tří měsíců po ukončení vaší docházky vám zanikne i vstup do webu. Hodláte-li si dát dočasnou pauzu v docházce a přitom chcete web využívat, můžete uhradit roční poplatek za vstup do webu (viz. ceník). Veřejnosti ani zájemcům z jiných škol vstup do uzamčené sekce webu neposkytujeme.

KOMUNIKACE V PRŮBĚHU KURZU

1) Novinky a aktuality

Na základě vámi projeveného zájmu můžete jednou měsíčně obdržet přímo z webu e-mail s odkazem na aktuality pro daný měsíc. Doporučujeme si aktuality přečíst. Udržíte tak přehled o změnách a novinkách. Přehled udržíte také sledováním Aktualit na webu nebo na našich facebookových stránek.

2) Náhlé změny ve výuce

 • Kurzy a termíny lekcí si můžete kontrolovat v kalendáři, který je vždy aktuálně upraven.
 • Nastane-li náhlá změna ve výuce, obdržíte SMS v případě, že se vás změna týká.

3) Vaše přání, připomínky a dotazy

Máte-li otázky nebo přání ohledně výuky a nebyl čas to osobně probrat, napište Vlastě na info@taijipodlupou.cz. Odpoví vám buďto e-mailem, anebo se danému tématu bude věnovat na lekci.

ZMĚNY TERMÍNŮ, NÁHRADY

1) Změny termínů lekcí – náhradní termíny

Když lekce neproběhne v plánovaném termínu, vypisujeme náhradní termín. Ten je přidán na konec kurzu. Probíhá ve stejný čas i den, jak jste zvyklí. O změnách termínů informujeme s předstihem. Náhradní termíny jsou také uvedené v kalendáři.

2) Vaše absence a nahrazování lekcí

V průběhu kurzu si můžete nahradit zmeškané lekce v ostatních kurzech (po, út, stř, čt). Pokročilí si můžou lekce nahrazovat v kurzech jakékoli úrovně. Začátečníci by si měli vybírat náhrady v kurzech podobné úrovně – přehled kurzů.

O náhradě informujte e-mailem na info@taijipodlupou.cz nejpozději dopoledne v den, kdy si chcete lekci nahradit. Když se rozhodnete na poslední chvíli, zašlete Vlastě zprávu na číslo 604 311 617 (sms, WhatsApp, Viber). Pokud by se lekce nekonala, obdržíte upozornění.

 • Po osobní dohodě s Vlastou je možné převést některé zmeškané lekce na další období. To lze pouze v případě, že u nás budete pokračovat a uhradíte kurzovné na další období. Počet převedených lekcí bude individuálně přizpůsoben organizačním možnostem.
 • Pozor, lekce z kurzů nelze nahrazovat ve cvičeních a ani na jednorázových nedělních lekcích!

PRAVIDLA K ÚČASTI

1) Pravidla účasti v kurzech a cvičeních

 • Respektujte pokyny instruktorky, případně jí určeným zástupcem.
 • Dodržujte základní hygienické podmínky – po tréninku si vždy umyjte ruce (v době chřipek i před tréninkem).
 • Cvičte ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Info k oblečení a obuvi.
 • Cvičte s ohledem na svůj aktuální fyzický a psychický stav.
 • Při cvičení ve dvojicích se přizpůsobte úrovni vašeho kolegy. Pokud cvičíte se začátečníkem či méně pokročilým, podřiďte náročnost cvičení jeho schopnostem. Trpělivost a dovednost přizpůsobení techniky méně pokročilým je klíčem k vašemu rozvoji.
 • Při cvičení se zbraněmi (tyče, meče) dbejte zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti.
 • Máte-li obavu z případného (byť neúmyslného) zranění od některého účastníka kurzu, oznamte tuto skutečnost lektorce, aby mohla situaci řešit. Když jí to neřeknete, přispíváte nepřímo k možnosti zbytečného úrazu.

2) Kdy necvičit

Na skupinové lekce nechoďte, máte-li rýmu či jakékoli nakažlivé onemocnění. Přijďte, až se uzdravíte. Zmeškanou lekci si můžete nahradit. Jste-li po nemoci a ještě se cítíte trochu slabí, na lekci přijít můžete (neměli byste se však unavit – cvičte ve vyšších postojích).

PAUZA, UKONČENÍ DOCHÁZKY

Jestliže k nám chodíte delší dobu, navázali jsme vztah založený na vzájemné spolupráci. Stejně jako my vás s předstihem informujeme o změnách, informujte nás i vy o vaší případné delší pauze či ukončení docházky.

VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vymazání osobních údajů souvisí s ukončením docházky či koncem vašeho zájmu o studijní materiály uvnitř uzamčené sekce webu. Ukončení docházky či konec zájmu o studijní materiály oznamte na info@taijipodlupou.cz. Vaše osobní údaje budou vymazány/skartovány do jednoho týdne od oznámení.

Neohlásíte-li přetrvávající zájem o výuku a ani nenahlásíte ukončení docházky, budou vaše osobní údaje vymazány/skartovány do půl roku od naší poslední osobní či e-mailové komunikace. MgA. Vlasta Pechová

 

Share Button
Translate »