Organizační info ke kurzům Taiji

Chodíte-li, či se chystáte chodit, do našich kurzů v Praze, jsou pro vás určeny následující informace.

INFO K TŘÍMĚSÍČNÍM KURZŮM

1) Výběr kurzu a přihlášení

Výběr kurzů je na stránce Kurzy a cvičení Taiji. Přihlášení proveďte skrze on-line přihlášku, která je uvedena u každého kurzu. Jste-li noví zájemci, navštivte stránku Info pro nové zájemce.

2) Platba kurzu

  • Kurzovné je uvedeno u každého kurzu. (Kompletní ceník naší školy najdete i na stránce Rozpis pro školní rok.)
  • Kurzovné je nutné uhradit předem (osobně či na č. účtu, které vám zašleme). Platbu proveďte nejpozději osobně v den začátku kurzu.

3) Informování o aktualitách či změnách ve výuce

Důležité zprávy či změny ve výuce se dozvíte přímo na lekcích. I tak se může stát, že vám něco uteče. Proto jednou měsíčně přímo z webu zasíláme odkaz na stránku s vypsanými aktualitami pro daný měsíc. Důrazně doporučujeme stránku navštívit a přečíst. Udržíte tak přehled o všech změnách a aktualitách.

  • Všechny novinky naleznete na stránce Aktuality. Můžete také sledovat naše facebookové stránky.
  • Náhlé změny ve výuce: Obdržíte SMS v případě, že se vás změna týká.

3) Změny termínů lekcí – náhradní termíny

Jestliže některá lekce neproběhne v plánovaném termínu, vypisujeme náhradní termín. Ten je přidán na konec kurzu. Probíhá ve stejný čas i den, jak jste zvyklí. O změnách termínů informujeme s dostatečným předstihem – viz bod 2). Náhradní termíny jsou vypsané i v kalendáři.

4) Vaše absence a nahrazování lekcí

V průběhu kurzu si můžete nahrazovat zmeškané lekce v ostatních kurzech (po, út, stř, čt). Pozor, lekce z kurzů nelze nahrazovat ve cvičeních či jednorázových nedělních lekcích. O náhradě stačí informovat e-mailem na info@taijipodlupou.cz nejpozději dopoledne v den, kdy přijdete. Pokud se rozhodnete na poslední chvíli, zašlete sms na číslo V. Pechové 604 311 617 – pokud by se lekce nekonala, obdržíte upozornění.

Pokročilí si můžou lekce nahrazovat v kurzech jakékoli úrovně. Začátečníci by si měli vybírat náhrady v kurzech podobné úrovně. Přehled kurzů a cvičení podává stránka Kalendář, pro volbu vhodné úrovně můžete využít aktuální přehled témat, kde jsou rozepsaná témata z lekcí.

Po osobní dohodě je možné zmeškané lekce převést na další období – to lze v případě, že u nás budete pokračovat a uhradíte kurzovné na další období.

5) Pauza či ukončení vaší docházky

Jestkiže k nám chodíte delší dobu, navázali jsme vztah založený na vzájemné spolupráci. Stejně jako my vás s předstihem informujeme o změnách, prosím informujte nás i vy o vaší případné delší pauze či ukončení docházky. Děkujme.

INFO K INTENZIVNÍM KURZŮM

  • Intenzivní kurzy vyžadují obsáhlé plánování. Přihlašujte se na ně prosím včas.
  • Na intenzivní kurzy je nutné předem uhradit zálohu. Její výše, termín uhrazení a storno podmínky jsou vypsány u každého intenzivního kurzu.

DALŠÍ INFO K ÚČASTI

1) Hygienické zásady

  • Aby s vámi ostatní rádi cvičili, dodržuje základní hygienické návyky.
  • Po tréninku si vždy umyjte ruce. (V době chřipek si ruce myjte i před tréninkem.)

2) Kdy necvičit

Na skupinové lekce nechoďte, máte-li rýmu či jakékoli nakažlivé onemocnění. Zbytečně byste ostatní vystavili možné nákaze. Přijďte, až se uzdravíte. Uvidíte, že zmeškanou látku rychle doženete. Navíc si lekci můžete nahradit.

Pokud jste se již uzdravili, cítíte se však ještě trochu slabí, na lekci přijít můžete. Neměli byste se však unavit – cvičte tedy ve vyšších postojích.

3) Zpětná vazba

Máte-li otázky nebo přání ohledně výuky a nebyl čas to osobně probrat, napište mi na info@taijipodlupou.cz. Odpovím vám buďto e-mailem, anebo se danému tématu budu věnovat na lekci.

Na lekce s vámi se těší Vlasta Pechová.

 

Share Button
Translate »