Organizační info ke kurzům Taiji

Chodíte-li (či se chystáte chodit) do našich kurzů Taiji v Praze, jsou pro vás určeny následující informace. Organizační informace byly aktualizovány dne 16. 9. 2018.

CENÍK

VÝBĚR KURZU A UHRAZENÍ KURZOVNÉHO

1) Výběr a přihlášení do kurzu

 • Přehled volných míst pro začátečníky je na stránce Informace pro nové zájemce. Při výběru kurzu se můžete poradit – info@taijipodlupou.cz.
 • Přihlášení proveďte skrze on-line přihlášku, která je uvedena u každého kurzu. (Jestliže jste již naši stálí studenti, můžete se přihlašovat e-mailem, kdy jen uvedete, na co se hlásíte.)

2) Platební informace

 • Výše kurzovného je uvedena u každého kurzu. Podívejte se i na přehledný ceník pro školní rok. Po přihlášení do kurzu obdržíte podrobné platební informace.
 • Jakékoli dotazy či požadavky ohledně příjmových dokladů a faktur vyřizujte e-mailem na info@taijipodlupou.cz. Případnou změnu fakturační adresy rovněž řešte e-mailovou komunikací.

PRAVIDLA K ÚČASTI

1) Pravidla účasti v kurzech a cvičeních

 • Respektujte pokyny lektorky, případně jí určeným zástupcem.
 • Cvičte ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Info k oblečení a obuvi.
 • Cvičte s ohledem na svůj aktuální fyzický a psychický stav.
 • Při cvičení ve dvojicích se přizpůsobte úrovni vašeho kolegy. Cvičíte-li se začátečníkem či méně pokročilým, podřiďte náročnost cvičení jeho schopnostem. Trpělivost a dovednost přizpůsobení techniky méně pokročilým je klíčem k vašemu rozvoji.
 • Při cvičení se zbraněmi (tyče, meče) dbejte zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti.
 • Máte-li obavu z případného (byť neúmyslného) zranění od některého účastníka kurzu, oznamte tuto skutečnost lektorce, aby mohla situaci řešit.
 • Hygienické podmínky: po tréninku si myjte ruce (v době chřipek i před tréninkem).

2) Kdy necvičit

Na skupinové lekce nechoďte, máte-li jakékoli nakažlivé onemocnění. Přijďte, až se uzdravíte. Zmeškanou lekci si můžete nahradit.

NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ

V průběhu kurzu si můžete nahradit zmeškané lekce v ostatních probíhajících kurzech (út, stř, čt). Pokročilí si můžou lekce nahrazovat v kurzech jakékoli úrovně. Začátečníci by si měli vybírat náhrady v kurzech podobné úrovně – přehled kurzů.

O náhradě informujte e-mailem na info@taijipodlupou.cz nejpozději v den, kdy si chcete lekci nahradit. Když se rozhodnete na poslední chvíli, zašlete Vlastě sms na číslo 604 311 617. Pokud by se lekce nekonala, obdržíte upozornění.

 • Zmeškané lekce si nahrazujte včas = v průběhu daného kurzu.
 • V případě většího počtu zameškaných lekcí lze po dohodě s lektorkou některé lekce převést na další období. Jde to pouze v případě, když u nás budete pokračovat a uhradíte kurzovné na další období. Počet převedených lekcí bude individuálně přizpůsoben organizačním možnostem.
 • Pozor, lekce z tříměsíčních kurzů nelze nahrazovat v doplňkových aktivitách (ve cvičeních a jednorázových lekcích) ani na intenzivních kurzech.

ZMĚNY TERMÍNŮ

Neproběhne-li lekce v plánovaném termínu, vypisujeme náhradní termín. Ten je přidán na konec kurzu na stejný den a čas, jak jste zvyklí. O změnách termínů budete s předstihem, změny jsou dodány i do kalendáře.

KOMUNIKACE V PRŮBĚHU KURZU

1) Novinky a aktuality

Jednou měsíčně obdržíte přímo z webu e-mail s odkazem na aktuality pro daný měsíc. Aktuality můžete sledovat také na webu nebo na našich facebookových stránek.

2) Změny termínů – náhlé změny ve výuce

 • Kurzy a termíny lekcí si můžete kontrolovat v kalendáři, který je vždy aktuálně upraven.
 • Nastane-li náhlá změna ve výuce, obdržíte SMS v případě, že se vás změna týká.

3) Vaše přání, připomínky, dotazy

Máte-li otázky nebo přání ohledně výuky a nebyl čas to osobně probrat, napište na info@taijipodlupou.cz. Odpověď obdržíte buďto e-mailem, anebo se danému tématu budeme věnovat na lekci.

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Témata probraná na jednotlivých lekcích naleznete na stránce Aktuální přehled témat. Můžete také využívat celou studijní sekci webu. Abyste měli přístup ke všem informacím, je nutné získat vstup do webu:

Vstup do webu

Možnost bezplatného přístupu ke studijním materiálům v uzamčené sekci webu získáváte jako bonus k tříměsíčnímu kurzu Taiji. Pro vytvoření vstupu napište na info@taijipodlupou.cz. Uveďte, jaké chcete používat:

 • uživatelské jméno (bez diakritiky, například váš e-mail)
 • heslo (to může obsahovat velká i malá písmena, číslice i další znaky).

Nebudete-li po ukončení kurzu pokračovat v kurzu dalším, nejpozději do tří měsíců po ukončení vaší docházky vám zanikne i vstup do webu. Chcete-li si dát dočasnou pauzu v docházce a přitom web využívat, můžete uhradit roční poplatek za vstup do webu (viz. ceník). Veřejnosti ani zájemcům z jiných škol vstup do uzamčené sekce webu neposkytujeme.

PAUZA, UKONČENÍ DOCHÁZKY

Jestliže k nám chodíte delší dobu, navázali jsme vztah založený na vzájemné spolupráci. Budu ráda, když mne budete o vaší případné pauze či ukončení docházky informovat s předstihem, abych mohla uvolněné místo nabídnout dále. Stačí mi to ohlásit e-mailem na info@taijipodlupou.cz. Díky, Vlasta.

VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vymazání osobních údajů souvisí s ukončením docházky či koncem vašeho zájmu o studijní materiály uvnitř uzamčené sekce webu. Ukončení docházky či konec zájmu o studijní materiály oznamte na info@taijipodlupou.cz. Vaše osobní údaje budou vymazány/skartovány do jednoho týdne od oznámení.

Neohlásíte-li přetrvávající zájem o výuku a ani nenahlásíte ukončení docházky, budou vaše osobní údaje vymazány/skartovány do půl roku od naší poslední osobní či e-mailové komunikace.

 

Share Button
Translate »