Organizační info ke kurzům Taiji

Chodíte-li (či se chystáte chodit) do našich kurzů Taiji v Praze, jsou pro vás určeny následující informace. Organizační informace byly aktualizovány dne 12. 6. 2020 a jsou vyznačeny červeně.

VÝBĚR KURZU A UHRAZENÍ KURZOVNÉHO

1) Výběr a přihlášení do kurzu

 • NOVÍ ZÁJEMCI: Přehled kurzů pro začátečníky je na stránce Kurzy pro začátečníky. Ohledně vaší účasti v kurzu a možnostech studia se můžete poradit – info@taijipodlupou.cz nebo na tel. 604 311 617 (čas hovoru si předem domluvte).
 • Přihlášení proveďte skrze on-line přihlášku. Jestliže jste již naši stálí studenti, stačí se přihlašovat e-mailem.

2) Platební informace

 • Výše kurzovného je uvedena u každého kurzu. Další platební informace obdržíte po přihlášení.
 • Případné požadavky ohledně příjmových dokladů a faktur vyřizujte e-mailem na info@taijipodlupou.cz.

PRAVIDLA K ÚČASTI

1) Pravidla účasti v kurzech a cvičeních

 • Hygienické podmínky: před a po tréninku si myjte ruce.
 • Respektujte pokyny lektorky, případně jí určeným zástupcem.
 • Cvičte ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Info k oblečení a obuvi.
 • Cvičte s ohledem na svůj aktuální fyzický a psychický stav.
 • Při cvičení ve dvojicích se přizpůsobte úrovni vašeho kolegy. Cvičíte-li se začátečníkem či méně pokročilým, podřiďte náročnost cvičení jeho schopnostem. Pamatujte, že trpělivost a dovednost přizpůsobení techniky méně pokročilým je klíčem k vašemu rozvoji.
 • Při cvičení se zbraněmi (tyče, meče) dbejte zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti.
 • Máte-li obavu z případného (byť neúmyslného) zranění od některého účastníka kurzu, oznamte tuto skutečnost lektorce, aby mohla situaci řešit.

2) Kdy necvičit

Na skupinové lekce nechoďte, máte-li jakékoli nakažlivé onemocnění. Přijďte, až se uzdravíte. Zmeškanou lekci si můžete nahradit.

NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ

V průběhu kurzu si můžete nahradit zmeškané lekce v ostatních probíhajících kurzech (út, stř, čt). Pokročilí si můžou lekce nahrazovat v kurzech jakékoli úrovně. Začátečníci by si měli vybírat náhrady v kurzech podobné úrovně. Jestli si nejste jistí, kdy si můžete lekce nahrazovat, můžete se o náhradě poradit s lektorkou. Máte-li složitější požadavek ohledně náhrad, vyřizujte jej výhradně písemně na info@taijipodlupou.cz.

O náhradě informujte e-mailem na info@taijipodlupou.cz nejpozději v den, kdy si chcete lekci nahradit. Když se rozhodnete na poslední chvíli, zašlete buďto sms na číslo 604 311 617, nebo napište přes WhatsApp.

 • Zmeškané lekce si nahrazujte v průběhu daného kurzu.
 • Zameškané lekce se nepřevádějí do dalšího platebního období.
 • Pozor, lekce z tříměsíčních kurzů nelze nahrazovat v doplňkových aktivitách (ve cvičeních a jednorázových lekcích) ani na intenzivních kurzech.

ZMĚNY TERMÍNŮ

Neproběhne-li lekce v plánovaném termínu, vypisujeme náhradní termín. Ten je přidán na konec kurzu na stejný den a čas, jak jste zvyklí. O změnách termínů budete s předstihem, změny jsou dodány i do kalendáře.

KOMUNIKACE V PRŮBĚHU KURZU

1) Novinky a aktuality

Jednou měsíčně obdržíte přímo z webu e-mail s odkazem na aktuality pro daný měsíc. Aktuality můžete sledovat také na webu nebo na našich facebookových stránek.

2) Změny termínů – náhlé změny ve výuce

 • Kurzy a termíny lekcí si můžete kontrolovat v kalendáři, který je vždy aktuálně upraven.
 • Nastane-li náhlá změna ve výuce, obdržíte SMS v případě, že se vás změna týká.

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Vstup do webu

Témata probraná na jednotlivých lekcích naleznete na stránce Aktuální přehled témat. Můžete také využívat studijní sekci webu. Získání přístupu do webu se od léta 2020 mění, více info připravujeme.

PAUZA, UKONČENÍ DOCHÁZKY

Jestliže k nám chodíte delší dobu, navázali jsme vztah založený na vzájemné spolupráci. Budu ráda, když mne budete o vaší případné pauze či ukončení docházky informovat s předstihem, abych mohla uvolněné místo nabídnout dále. Stačí mi to ohlásit e-mailem na info@taijipodlupou.cz. Díky, Vlasta.

VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vymazání osobních údajů souvisí s ukončením docházky či koncem vašeho zájmu o studijní materiály uvnitř uzamčené sekce webu. Ukončení docházky či konec zájmu o studijní materiály oznamte na info@taijipodlupou.cz. Vaše osobní údaje budou vymazány/skartovány do jednoho týdne od oznámení.

Neohlásíte-li přetrvávající zájem o výuku a ani nenahlásíte ukončení docházky, budou vaše osobní údaje vymazány/skartovány do půl roku od naší poslední osobní či e-mailové komunikace.

 

Share Button
Translate »