Publikace, knihy

MgA. Vlasta Pechová se podílela na tvorbě dvou knih s tematikou Taiji. Jednou je její vlastní knížka v českém jazyce, kterou napsala i ilustrovala. Drouhou vysoce odbornou knihu o Taiji napsal její učitel Robert Amacker a Vlasta ji obohatila četnými ilustracemi.

EN05  Vlasta Pechová was involved in the production of two books about Taiji. She wrote and illustrated her own book in Czech language. The other highly technical book on Taiji, written by her teacher Robert Amacker, Vlasta enriched with numerous illustrations.

Kniha Tai chi (Taiji) od Vlasty Pechové

Knížka Vlasty Pechové

„Tai chi“

Autorka textu a ilustrací: MgA. Vlasta Pechová. Knihu v počtu 2000 výtisků u nás vydalo nakladatelství Grada v únoru 2009. Přečtěte si více.

EN05 Author of the text and illustrations is Vlasta Pechova. In Czech Republic 2000 copies of this book was published by Grada (February 2009). Read more.

 

 

 

 

Kniha Roberta Amackera

Kniha Roberta Amackera

„The Theoretical Basis Of T’ai Chi Ch’uan“

Autor: Robert Amacker, ilustrace: MgA. Vlasta Pechová. Tato kniha byla poprvé vydána r. 2013 v anglickém jazyce v Moskvě nakladatelstvím Synergia transfiguration art studio, v limitovaném počtu 100 výtisků. Druhé vydání ve formě e-book je od března 2014 na Amazon. Přečtěte si více.

EN05 Author of the text is Robert Amacker. Illustrations: Vlasta Pechova. This book was first published in January 2013 in English language by Synergia transfiguration art studio in Moscow. Second edition as an e-book is available from March 2014 on Amazon. Read more.

 

Share Button
Translate »