V galerii si můžete prohlédnout fotografie našich akcí, ukázky našich videí a ilustrací a plakátů Vlasty Pechové. Podívejte se také na naše knihy a publikace.

Sekce obsahuje tato témata:

Fotografie z akcí
Ukázky našich videí
Ukázka ilustrací Taiji
Knihy a publikace

Vlasta Pechová v Kalifornii ukazuje prvek Rozevření vějíře.