TIME outDOOR – cvičení s prvky Taiji – zdarma

Cvičení Time outdoor pod vedením MgA. Vlasty Pechové probíhá každým rokem od května do září. Toto cvičení, které zajišťuje MČ Prahy 4, je pro veřejnost ZDARMA. Jedná se o cvičení s prvky Taiji (Tai chi) pro všechny generace v rámci podpory zdravého životního stylu a mezigeneračního setkávání občanů s trvalým pobytem na území městské části Praha 4.

Videa

V rámci zachování zdravého ducha a silné mysli v době koronavirové připravila MgA. Vlasta Pechová ve spolupráci s MČ Praha 4 online cvičení s prvky Taiji. Podívejte se a zacvičte s videi zdarma!

O cvičení TIME outDOOR v parku

Taijipodlupou.cz - cvičení Taichi zdarma je označeno zelenou vlajkou.a

Najdete nás podle vlajky…

Náplní cvičení TIME outDOOR jsou zdravotní cviky, dechová cvičení, čchi-kung, dechové cvičení I t’in t’ing a základy Taiji. Cvičení je rozdělené podle věkových skupin a přizpůsobené kondici účastníků. Účastníci cvičení mají k dispozici výukové materiály. Cvičení se obvykle účastní 20 – 30 účastníků. Cvičení vede MgA. Vlasta Pechová. V případě její nepřítomnosti výuku vedou její zástupci.

Cvičení probíhá v parku Na Pankráci, naproti kavárně „Kafé na půl cesty“. Dostanete se tam ze stanice metra C Pankrác. Místo cvičení je vyznačeno vlajkou. Mapu najdete dole na této stránce.

Pondělky 18:00 – 19:30

Při dešti Vlastu poznáte podle zeleného deštníku!

…nebo zeleného deštníku.

Pondělky od 18:00 jsou určené pro dospělé – mladší a střední věkové generace. Večerní cvičení obsahuje rozcvičení, protažení a práci s dechem. Součástí je i dynamičtější a komplexnější cvičení, které představí Taiji jako cvičení pro zdraví i jako bojové umění.

Úterky 9:00 – 10:30

Úterky 9:00 jsou vyhrazené seniorům a tělesně slabším zájemcům. Toto ranní cvičení obsahuje cviky pro zdraví, jemné protažení, energizující sestavu I t’in t’ing, prvky Čchi kung a Taiji. Důraz je kladen na rozvoj koordinace a ozdravné principy cvičení.

Přečtěte si ohlasy na toto cvičení. Podívejte se na fotky ze cvičení.

Další info – počasí a co si obléci

Termíny cvičení naleznete v kalendáři:

Místo cvičení TIME outDOOR

zeleny-spendlikCvičení ZDARMA probíhá v parku Na Pankráci v Praze 4. Dostanete se tam ze stanice metra C Pankrác. Cvičíme naproti přes louku od Kafé na půl cesty. Na mapě je místo cvičení označeno zeleným špendlíkem.

  • Cvičení TIME outDOOR je na vlastní zodpovědnost. Prohlášení účastníka TIME outDOOR
  • Organizátor ani cvičitelka nenesou v průběhu zodpovědnost za případné ztráty osobních věcí. Své věci si hlídejte.

Share Button
Translate »