Taiji – vnitřní bojové umění

„Nechť ostatní útočí co největší silou, ty použij síly čtyř uncí k odražení síly tisíce liber.“ (Klasické texty)
Taijipodlupou.cz - obrázek ukaruje znak vnitřních bojových umění, ke kterým patří i Taiji (Taichi).

Symbolem vnitřních bojových umění je monáda s trigramy.

Čínská bojová umění považujeme za jednu rodinu, přestože se od sebe značně odlišují. Podle používaných technik je dělíme na styly vnější a vnitřní. Přesná hranice mezi vnějším a vnitřní stylem však neexistuje, protože každé bojové umění využívá v různé míře obě koncepce.

Vnějších stylů existuje značné množství. Označujeme je jako styly tvrdé. Jsou typické především pevností pozic a procvičováním silových úderů. Pozice působí silně i z vizuálního hlediska.

Vnitřním bojovým uměním říkáme styly měkké. Jsou založeny na konceptu vnitřní síly. Maximálně využívají schopnosti změny a přizpůsobení se. Vizuální stránka jejich pozic nemusí navenek působit silně, o to více pak překvapuje nečekaná síla a účinnost technik.

Taiji, podobně jako Xingyi a Bagua, patří k tradičním vnitřním stylům čínských bojových umění. Tato tři bojová umění se od sebe odlišují stupněm měkkosti. Taiji je z nich považováno za nejměkčí a bývá přirovnáváno k tzv. gumovému míči.

111-DSC04389_72

Styly a linie Taiji

Bojové umění Taiji sestává z několika stylů pojmenovaných podle svých zakladatelských rodin. Některé styly upadly v zapomenutí, jiné se rozvíjejí dodnes. K nejznámějším stylům dnes patří styly Chen a Yang. Další známé styly jsou Wu, Sun a Wu (Hao). Každý styl Taiji se dále větví na linie mistrů a učitelů, skrze které je Taiji předáváno dále. V našich kurzech a cvičeních procvičujeme Taiji stylu Yang.

Share Button
Translate »