Princip taiji

„Ačkoli existuje obrovské množství proměn, princip, který je prostupuje, je pouze jeden.“ (Klasické texty)
Obrázek monády - jin a jang se v tai chi vzájemně doplňují.

Princip taiji – monáda

Bojové umění Taiji, stejně jako taoistická filosofie, vychází z univerzálního filosofického konceptu – Principu taiji. Tento koncept pohlíží na svět jako na dynamický vztah dvou protikladných sil – jinu a jangu (prázdnoty a plnosti, ústupu a doplnění, noci a dne).

Dávní čínští filosofové vysvětlovali vznik světa tak, že na počátku věků se univerzální jednota rozdělila ve dvě síly – jin a jang. Řidší a méně hmotný jang vyplul vzhůru a vytvořil Nebesa. Hutnější a hmotnější jin klesl dolů a vytvořil Zemi.

Teorie jinu a jangu popisuje rozdělení energie Qi na různé kvality (síly) a jejich vzájemnou interakci. Představuje myšlení založené na staletých zkušenostech a pozorování obyvatel Číny. Tímto způsobem myšlení můžeme analyzovat jakýkoli fenomén a lze s ním vysvětlit i pohyby v Taiji.

Princip taiji je v bojovém umění Taiji považovaný za tzv. CIVILNÍ ASPEKT. Není na něm nic bojového (jestliže ovšem není spojen se šaolinskými bojovými myšlenkami, které patří k bojovému aspektu Taiji).

Princip taichi nakreslila Vlasta Pechová.

Princip taiji – analýza

Analýza Principu taiji

Protože bojové umění Taiji nenacvičujeme sami, ale se svými kolegy (hráči), vztahuje se následující popis k pohybu mezi dvěma hráči.

Při kontaktu s oponentem ustupujeme v takovém místě, kde na nás oponent vytváří tlak. Zcela tak neutralizujeme jeho sílu . Pohyb současně doplňujeme na jiném místě, kde žádný tlak není.

Abychom mohli protivníkovu sílu neutralizovat a současně doplňovat jeho prázdné místo, potřebujeme nalézt střed, kolem kterého se body ústupu a doplnění otáčí. Toto centrum (střed) se nachází vždy na linii mezi oběma hráči. Jestliže se střed otáčení vysune do strany, hledáme pak nový Princip taiji, jehož střed bude opět mezi hráči. V pohybu se jedná o neustálé hledání a vytváření nového Principu taiji – jakmile nalezneme a vytvoříme jeden, v pohybu mizí a my hledáme a vytváříme další.

Princip taiji je utvářen ze tří bodů:

  • BOD USTUPUJÍCÍ (jin = ústup)
  • BOD DOPLŇUJÍCÍ (jang = doplnění)
  • CENTRUM (STŘED), kolem kterého se bod ustupující a doplňující otáčí
princip-taiji1

Princip taiji lze aplikovat na vícero úrovních.

Teorie Principu taiji nabízí obrovskou kreativitu, kdy nepřetržité uplatňování tohoto principu může vést k nekonečnému množství bojových změn odvozených z osmi pozic trigramů. Osm pozic trigramů je tzv. bojový aspekt Taiji, bez kterého by toto bojové umění bylo neúplné.

Princip taiji lze vůči oponentovi aplikovat na několika úrovních. Základní nácvik a popis úrovní Principu taiji najdete na stránce Úrovně Principu taiji. Více o Principu taiji objasňují videa v angličtině – Civilní aspekt Taiji.

 

Share Button
Translate »