Klasické texty Taiji

Dávní mistři Taiji sepsali své znalosti do spisů označených Klasické texty. Texty popisují bojové techniky Taiji formou krátkých metafor a otevírají i hlubší filosofické vhledy do běžného života.

Klasické texty Taiji překlenují téměř tisíc let, počínají pravděpodobně legendární osobností Zhang San-fenga ze 13. století.  Podle jedné z mnoha pověstí  je Zhang San-feng považován za zakladatele Taiji. Pověst říká, že pochopil dynamiku Principu taiji a spojil Princip taiji s bojovými myšlenkami.

Klasické texty definují, co přinese úspěch v individuálním boji, jak cvičit a jak na Taiji pohlížet. Klasické texty Taiji by měly být součástí pokročilejšího studia Taiji. V našich kurzech a cvičeních si texty vysvětlujeme a jejich myšlenky demonstrujeme přímo na určitém cviku.

Citace z Klasických textů objevíte při pročítání našich stránek. Z angličtiny je pro tyto stránky přeložila MgA. Vlasta Pechová. Klasické texty jsou v tomto webu uváděny v modrých kolonkách:

Ze slov ‚čtyři unce odrazí sílu deseti liber‘ víme, že technika není založena na síle svalů.“
(Klasické texty)

111-DSC04383_72

Share Button
Translate »