Týdenní kurz Taiji v Červené Řečici proběhl v týdnu od 15. 8. 2020. Kurz Taiji byl určený výhradně pro účastníky našich kurzů – všechny úrovně pokročilosti. Výuku vedla MgA. Vlasta Pechová.

Video z Červené Řečice

Komentář k videu

Na videu můžete vidět spolupráci při nacvičování bojových technik Taiji. Každá dvojice přizpůsobuje nácvik svým dovednostem a možnostem.

Přehled témat

  • FORMA: Rozvoj vnitřního pohybu v nohách a pažích: první pohyby formy, Twistový krok, Úder hřbetem pěsti, Vykrytí, obtočení a úder, Zdánlivé uzavření, Pěst pod loktem
  • DVOJICE: Nácvik kulatosti a využití kulatosti v aplikacích Odpružení a Ruce v oblacích, nácvik tahu a reakce na tah, pokročilí: nácvik ze Sanshou – Odporužení, Ruce v oblacích, Odpružení, Ruce v oblacích
  • TEORIE: Vnitřní síla Jing a projevy této síly
den 8:00 9:30 – 12:00 12:15 14:00 – 15:30 19:30 – 20:00 20:00 – 21:00
sobota zacvičení formy procvičování
neděle snídaně Taiji – výuka formy oběd Taiji – cvičení ve dvojicích
pondělí snídaně Taiji – forma a aplikace oběd zacvičení formy procvičování
úterý snídaně Taiji – výuka formy oběd Taiji – cvičení ve dvojicích
středa snídaně Taiji – forma a aplikace oběd zacvičení formy procvičování
čtvrtek snídaně Taiji – výuka formy oběd Taiji – cvičení ve dvojicích ohýnek od 18:00
pátek snídaně Taiji – forma a aplikace oběd zacvičení formy, procvičování
sobota snídaně Taiji – opakování témat oběd