Prvek Slézající had

Cestou k vnitřní síle a moudrosti

Autorka textu: MgA. Vlasta Pechová, 2010 – 2013

Čínské bojové umění Taiji stylu Yang vychází ze spojení taoistické filosofie a bojových myšlenek šaolinu. Myšlenky nenásilí a dlouhověkosti propojené s bojovými myšlenkami ústí v originální bojové umění. To je pro svou komplexnost a široký přesah do života člověka opravdovým drahokamem.

(Pokračování textu…)

Share Button
27.11.2013
Čti více
Taijipodlupou.cz - Robert Amacker

Jak se učit formu

Autor textu: Robert Amacker, říjen 2011

Hned na začátku si ujasněme, že formu Taiji nelze studovat pouhým napodobováním vnějších pohybů. Každý adept potřebuje svého učitele. Spoustu času a zbytečně vynaloženého úsilí si také ušetříte, pokud si od počátku uvědomíte, které aspekty nejsou pro vaši potřebu zásadně důležité.

(Pokračování textu…)

Share Button
26.11.2013
Čti více
Taijipodlupou.cz - obrázek ukaruje znak vnitřních bojových umění, ke kterým patří i Taiji (Taichi).

Nové „Klasické texty“ od R. Amackera

Autor textu: Robert Amacker

(Pokračování textu…)

Share Button
5.11.2013
Čti více
Kniha Tai chi (Taiji) od Vlasty Pechové

Introduction to Vlasta Pechova’s book about Taiji

The introduction was written by Robert Amacker in 2008

It is natural for prospective students of Taiji to look for traditional sources of instruction, in their teachers and in what literature is available, as well. One result of this is a preference for teachers of Chinese ethnic origin, on the assumption that they are somehow more connected with all things Chinese, including this most esoteric of studies.

(Pokračování textu…)

Share Button
1.11.2013
Čti více
Taiji pod lupou, Vlasta Pechová a Robert Amacker demonstrují bojovou myšlenku remene.

Taiji – vědomý pohyb a rozvoj

Autroka článku: MgA. Vlasta Pechová, 2010

Z tradičního čínského pohledu pohyb sám o sobě není přínosný, není-li spojen s hlubším uvědoměním těla. Podle této teorie nám tedy žádný sebevětší a sebenáročnější pohyb utvořený bez vnitřní pozornosti nepřinese tak dobré výsledky jako malý pohyb prožitý vědomě.

(Pokračování textu…)

Share Button
23.10.2013
Čti více
Robert Amacker a jeho učitel Chu Chu-fang

Získávání T’ai Chi Ch’uan (Taiji)

Autor článku: Robert Amacker, 2007

Ve článku „Shopping for T’ai Chi Ch’uan“, jsem se pokusil upozornit čtenáře na mnohé obtíže při hledání a výběru učitele, který je odborníkem, zná skutečné T’ai Chi Ch’uan a je ochotný a schopný ho učit. Zvláště jsem se zmínil o dost nepříjemném faktu, že existence velké a úspěšné školy příliš nezaručuje skutečnou důvěryhodnost učitele.

(Pokračování textu…)

Share Button
20.10.2013
Čti více
Translate »